Informacje nt wyborów do Rady Parafialnej
Kalendarium i procedury wyborów  do Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Parafialnej Rady ds. Ekonomicznych  Parafii pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Jeleniej Górze  opracowane na podstawie statutów w/w rad    W parafii działają dwie rady:  Parafialna Rada Duszpasterskiej Parafialna Rada ds. Ekonomicznych   Kierując się wytycznymi zawartymi w statutach w/w rad ustalono, że:  1. W skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej (=PRD) wejdzie: 16 osób. W tym:  5 osób z urzędu (w tym proboszcz, jako jej przewodniczący);  3 osoby z wyboru proboszcza;  8 osób z wyboru wiernych.    2. W skład Parafialnej Rady ds. Ekonomicznych (=PRE) wejdzie: 7 osób. W tym:  2 osoby z wyboru proboszcza; 4 osoby z wyboru wiernych; proboszcz, jako przewodniczący rady.    Zgłaszanie kandydatów ma formę pisemną.  Zgłoszenie powinno zawierać imię nazwisko, ewentualnie...
Odezwa Wikariusza Generalnego
ODEZWA WIKARIUSZA GENERALNEGO Siostry i Bracia! Opisany w dzisiejszej Ewangelii dialog Jezusa z Apostołami jest jednym z centralnych momentów określających relację uczniów do Zbawiciela. Jest to wiara w Jego mesjańską godność, którą w imieniu Apostołów wyznaje pierwszy z nich – Piotr. To wyznanie wiary Piotra, a także pozostałych Apostołów, nabiera szczególnego znaczenia w sytuacji, w jakiej przyszło żyć pierwszym wyznawcom Chrystusa. Choć poglądy i opinie o Nim są różne, to jednak Piotr wraz z Apostołami odnajdują w Chrystusie jedynego Zbawiciela. „Ty jesteś Mesjasz” – odpowie na pytanie Jezusa Apostoł.  Wiara Piotra, a także pozostałych Apostołów, mimo że będzie musiała przejść przez wiele trudnych doświadczeń, stanie się skałą – opoką, na której Chrystus będzie budował wiarę całego Kościoła – swojego Mistycznego Ciała. Tę prawdę, jeszcze dokładniej przekaże nam Ewangelista Mateusz, opisując wydarzenie pod Cezareą Filipową i dodając słowa Chrystusa skierowane...
Pomoc dla Afgańczyków
APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI WS. DNIA SOLIDARNOŚCI Z AFGAŃCZYKAMI Od kilku tygodni jesteśmy świadkami dramatycznych wydarzeń w Afganistanie, związanych ze zmianą władzy. Wiele tysięcy Afgańczyków ratuje swoje życie i zdrowie ucieczką z kraju, szukając pomocy we wspólnocie międzynarodowej. Wsłuchując się w głos papieża Franciszka, który wezwał wszystkich ludzi dobrej woli, by „modlili się do Boga pokoju, aby zamilkł szczęk oręża i by można było znaleźć rozwiązania przy stole dialogu”, zwracam się z apelem do pasterzy i wiernych Kościoła w Polsce o modlitwę i pomoc materialną dla cierpiącego ludu Afganistanu. W związku z powyższym, ogłaszam niedzielę 5 września br. „Dniem Solidarności z Afgańczykami”. Dziękuję wszystkim księżom biskupom, którzy podczas Rady Biskupów Diecezjalnych, na Jasnej Górze dnia 25 sierpnia br., poparli jednogłośnie ideę ogólnopolskiej zbiórki na ten cel. Apeluję, aby w niedzielę 5 września, w każdym kościele i kaplicy w...
Polecamy dobrą, nowoczesną szkołę
Informujemy, że szkoła katolicka w Jeleniej Górze ma jeszcze wolne miejsca w szkole podstawowej i w liceum. W podstawówce można zapisać dziecko do kl. 1 oraz przenieść dziecko do klasy: 2; 3; 4 i 5 (zajęcia odbywają się w Cieplicach). Liceum otwiera jeden oddział z rozszerzonym j. angielskim, a w nim zaplanowane są dwa profile: matematyczno-fizyczny i humanistyczny. Można dołączyć do klasy: 2 i 3 liceum czteroletniego (zajęcia odbywają się w budynku przy ul. Kopernika 1). Stawiając na całościowy rozwój dziecka i młodego człowieka, uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki. Potwierdzeniem tego są najwyższe wyniki w Jeleniej Górze, w egzaminie ósmoklasisty z j. polskiego i matematyki. Maturzyści w naszym mieście najlepiej napisali maturę w podstawie i w rozszerzeniu z j. polskiego, a w rozszerzeniu z fizyki i informatyki. Zachęcamy rodziców i młodzież do wyboru szkoły katolickiej. Szkolnictwo katolickie w świecie ma swoją bardzo dobrą markę. Do budowania tej marki od 9 lat włącza...
25 lipca br. dniem solidarności z poszkodowanymi w nawałnicach w Europie
APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI WS. DNIA SOLIDARNOŚCI Z POSZKODOWANYMI W NAWAŁNICACH W POLSCE, NIEMCZECH, BELGII I HOLANDII (do odczytania w kaplicach i kościołach w niedzielę 18 lipca)  W ostatnich dniach jesteśmy świadkami wielu ludzkich dramatów wywołanych gwałtownymi burzami i powodziami, zarówno w naszej ojczyźnie, jak i w Niemczech, Belgii i Holandii. Wiele rodzin straciło dobytek całego życia, a media donoszą o ofiarach śmiertelnych oraz o osobach zaginionych, zwłaszcza w Niemczech. Jako Kościół w Polsce pragniemy wesprzeć poszkodowanych naszą modlitwą oraz ofiarą. Błagajmy Boga o nadzieję dla tych, którzy ucierpieli oraz o ducha solidarności, troski i współodpowiedzialności dla wszystkich ludzi dobrej woli, mogących przyjść z pomocą poszkodowanym. Apeluję, aby niedziela 25 lipca br. była obchodzona w Kościele w Polsce jako dzień solidarności z poszkodowanymi w powodziach i nawałnicach w Europie. Proszę, aby tego dnia podczas Mszy...
Apel Prezydenta Jeleniej Góry
Szanowni Państwo, Zdrowie każdego jest jego osobistym majątkiem, ale i naszym wspólnym dobrem. Przekonaliśmy się o tym, niektórzy z nas bardzo boleśnie, ciężko chorując, a nawet tracą swoich bliskich i przyjaciół w okresie epidemii COVID-19. Nie od razu mieliśmy szansę chronić się przed wirusem – dopiero po kilkunastu miesiącach pracy naukowców całego świata udało się stworzyć szczepionki, których zastosowanie może nas zabezpieczyć przed ciężką chorobą, a nawet śmiercią. Nie marnujmy tego daru, jaki jest owocem pracy najlepszych farmaceutów z rożnych krajów świata. Skorzystajmy ze szczepionek, dzięki którym będziemy mogli się chronić, dzięki którym możemy uniknąć trudnych dni w szpitalach. To szczepionki sprawią, że będziemy bezpieczni dla swoich rodzin, że unikniemy ciężkich zakażeń, także podczas wizyt naszych rodziców, naszych dzieci i wnuków. Szczepieniom poddało się już ponad 10 milionów Polek i Polaków – dołączmy do tej grupy. Jeśli ktoś chciałby wiedzieć – gdzie...
Pielgrzymka do Kalisza i na Jasną Górę
Zapraszamy na dwudniową pielgrzymkę do narodowych sanktuariów w Kaliszu i na Jasnej Górze.  Program i szczegóły organizacyjne na plakacie. Zapisy w zakrystii naszego kościoła.  Zapraszamy!   Narodowe Sanktuaria w Kaliszu i na Jasnej Górze Pielgrzymka w Roku św. Józefa do Kalisza i na Jasną Górę 6 i 7 sierpnia 2021 r.   Program:  Narodowe Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu:  => Eucharystia oraz zwiedzanie sanktuarium; => zwiedzanie kaliskiej starówki z przewodnikiem. Narodowe Sanktuarium Królowej Polski na Jasnej Górze:  => udział w Apelu Jasnogórskim w kaplicy cudownego obrazu;  => powitanie Pielgrzymki Pieszej z Legnicy na błoniach Jasnej Góry;  => Eucharystia w Bazylice Jasnogórskiej.   Wyjazd z Jeleniej Góry - Cieplice (parking przy ul. PCK 23); piątek 6 VIII o godz. 5:00. Powrót do Cieplic w sobotę 7 VIII ok. godz. 24.  Koszt: 250 zł przy 40 uczestnikach lub...
Wielka zbiórka krwi Pamięci Kresów
W niedzielę, 11 lipca 2021 r., na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze odbędzie się czwarta edycja Wielkiej Zbiórki Krwi Pamięci Kresów pn. „BezKresni”. Akcję zainicjowało w 2018 r. Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 75. rocznicy Krwawej Niedzieli na Wołyniu Ta inicjatywa inspirowana wieloma społecznymi zrywami serc Polaków, niosącymi ze sobą piękne idee, bierze sobie za cel kultywowanie pamięci o wielowiekowej tradycji Kresów dawnej Rzeczpospolitej oraz rekordową zbiórkę krwi. Potrzeba jej każdego dnia, a szczególnie w okresie wakacji oraz trwającego stanu epidemii.  Wzorem ubiegłego roku, na ten dzień zaplanowano również prezentację Plakatu Ratunkowego na rok 2021/2022. Idea plakatów ratunkowych zakłada promocję ratownictwa medycznego wśród społeczeństwa. Rejestracja krwiodawców przewidziana jest w godzinach od 9:00 do 13:00.  Współorganizatorami wydarzenia są: Regionalne...
Biskup Andrzej Siemieniewski nowym biskupem legnickim
Bp Andrzej Siemieniewski, dotychczasowy biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej, został 28 czerwca 2021 r. mianowany przez Ojca Świętego Franciszka 4. biskupem legnickim. Decyzję Ojca Świętego ogłosiła w poniedziałek, w południe Nuncjatura Apostolska w Polsce. Bp Zbigniew Kiernikowski pozostanie administratorem diecezji legnickiej do czasu objęcia jej przez jego następcę.  Nowy biskup legnicki urodził się 8 sierpnia 1957 we Wrocławiu. Egzamin dojrzałości zdał w II Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu. W 1976 podjął studia na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej. Przerwał je w 1979 i wstąpił do Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Święceń prezbiteratu udzielił mu 1 czerwca 1985 w archikatedrze wrocławskiej kardynał Henryk Gulbinowicz, arcybiskup metropolita wrocławski. W tym samym roku uzyskał magisterium z teologii. W latach 1987–1991 odbył studia...
List pożegnalny bpa Zbigniewa Kiernikowskiego
Umiłowani Diecezjanie! W dniu 2 lipca bieżącego roku kończę 75. rok życia, co według prawa kościelnego wiąże się ze złożeniem na ręce Papieża rezygnacji z zajmowanego urzędu ordynariusza diecezji (401 § 1 KPK). Bezpośrednio po przeżyciu Świąt Paschalnych oraz udzieleniu w katedrze legnickiej sakramentu chrztu katechumenom – dorosłym osobom, którym w minionych dwóch latach towarzyszyłem jako biskup w ich drodze ku Chrystusowi i Jego Kościołowi – przedłożyłem Ojcu Świętemu moją gotowość przejścia na emeryturę. Jak już powszechnie wiadomo, prośba ta została przyjęta.  Mojego następcę, który zapewne niedługo zostanie ogłoszony, powierzam Waszym modlitwom i jestem przekonany, że przyjmiecie go w duchu wiary i miłości. Wasze wsparcie będzie mu tym bardziej potrzebne, że ze względu na ograniczenia wynikające z restrykcji sanitarnych nie wszystkie sprawy udawało się w ostatnich miesiącach podejmować i rozwiązywać na bieżąco. Nowy biskup Kościoła legnickiego stanie więc wobec...