Z A R Z Ą D Z E N I E w sprawie duszpasterstwa w stanie pandemii
Poniżej treść Zarządzenia Biskupa Legnickiego w sprawie duszpasterstwa w stanie pandemii. Zachęcamy do lektury dokumentu. 
Ważne informacje: na Mszy św. max. 5 osób
Drodzy Parafianie!      W związku ze zmianą regulacji dotyczących zgromadzeń informujemy, że we Mszy św. może uczestniczyć maksymalnie 5 osób. Z tego powodu prosimy, aby na Mszę św. przychodziły tylko osoby zamawiające intencje.      W niedzielę 29 marca będziemy sprawować dodatkowe Msze św. o godz.: 10:00 i 15:00.     Zachęcamy do modlitwy w rodzinach, zwłaszcza na różańcu codziennie o godz. 20:30 i prosimy, aby dostosować się do wprowadzonych obostrzeń.
Wspólna modlitwa w uroczystość Zwiastowania Pańskiego: 25 marca godz. 12:00
Zapraszamy do włączenia się w modlitwę w swoich domach, w miejscach pracy.  Modlimy się z papieżem Franciszkiem i z całym Kościołem o ustanie pandemii koronowirusa.  Tekst w załączonym komunikacie naszej Kurii. 
WAŻNE ogłoszenia na 22 i 29 marca 2020 r.
Drodzy Parafianie!  W związku z zaistniałą w naszym kraju sytuacją informujemy, że na zgromadzeniu liturgicznym nie powinno przebywać więcej niż 50 osób. Dlatego też w niedzielę 22 i 29 marca br. będą celebrowane dodatkowe Msze św. o godz. 10:00 i 15:00.  W naszym kościele, który ma ogromną kubaturę, prosimy zajmować miejsca tak, aby zachować zalecaną od siebie odległość 1 m. Otwarte będą także balkony na chórze.  Apelujemy, aby osoby starsze, dzieci oraz chorzy pozostali w domach, nie narażając siebie i innych. Apelujemy także, aby zadbać o osoby starsze, które szczególnie w tym czasie mogą potrzebować konkretnej pomocy. Zapraszamy do włączenia się w codzienną modlitwę różańcową w swoich domach, całymi rodzinami, modląc się o godz. 20:30.  Zachęcamy także do zapoznania się z listą transmisji Mszy św. poprzez telewizję, radio i internet: http://diecezja.legnica.pl/transmisje-mszy-swietych/
Koronawirus - zarządzenia i wskazania. Aktualizacja z 17 marca
Publikujemy dokumenty Konferencji Episkopatu Polski, Biskupa Legnickiego i Legnickiej Kurii Biskupiej oraz Prezydenta Jeleniej Góry. Prosimy o zapoznanie się z nimi. 
Jerycho Różańcowe przezd 25 III
Drodzy Czciciele Matki Bożej! Już wkrótce będziemy obchodzić Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to wyjątkowe wydarzenie, które miało miejsce w historii zbawienia. Bóg wkroczył w ludzkie życie i to dosłownie wszedł "do" człowieka, zamieszkał w nim, zjednoczył się z nim w Chrystusie Jezusie najdoskonalej i najściślej jak tylko mógł. Szczególne miejsce przypadło w tym wydarzeniu Maryi. Bo to właśnie do Niej został posłany Archanioł Gabriel, aby oznajmić Jej tę tajemniczą, ale i zarazem radosną nowinę - że odwieczne Słowo chce obrać Ją sobie na mieszkanie. Jakie ogromne musiało być zdumienie tej najpokorniejszej Niewiasty, która w głębi serca określa siebie jako służebnica Pańska. To właśnie głęboka pokora Maryi była tak bardzo miła Najwyższemu, że nie mógł się Jej oprzeć, i zapragnął w Niej zamieszkać. Jaka to musiała być niewypowiedziana radość Jej Niepokalanego Serca, gdy usłyszała Pozdrowienie Anielskie. Te słowa głęboko przeniknęły Jej Serce i poruszyły Ją dogłębnie tak, że w...
Zaproszenie na Zebranie Walne Stowarzyszenia Święta Matki - odwołane
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Święta Matki, pan Zbigniew Ładziński zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w poniedziałek 23 marca 2020 roku. Rozpoczęcie obrad o godz. 16:45 (I termin; II termin o 17:15). Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej w domu parafialnym. 
Parafialna Droga krzyżowa na wzgórze Grodna - odwołana
Zapraszamy na doroczną parafialną drogę krzyżową na wzgórze Grodna. Odbedzie się ona w piątek przed Niedzielą Palmową: 3 IV 2020 roku.  Szczegóły znajdziemy na plakacie. Organizatorem wydarzenia jest Parafialny Oddział Akcji Katolickicj przy współpracy z Gwardią Matki Bożej.  Zapraszamy!  UWAGA! Zarządzeniem Biskupa Legnickiego z 17.03.2020 r. (ldz. 588/SBL/2020) pkt nr 4, wydarzenie jest odwołane! 
Relacja z pożegnania śp. ks. Piotra Dębskiego
Relacja z uroczystości pogrzebowych śp. ks. Piotra Dębskiego w naszej Parafii.  – Byłeś wzorem muzyka kościelnego. Wierzę, że w niebie wyśpiewujesz teraz hymn uwielbienia Boga, że uczestniczysz w przepięknej polifonii z Bogiem… – mówił jeden z kapłanów, współpracowników zmarłego. W Jeleniej Górze-Cieplicach w kościele pw. Matki Bożej Miłosierdzia tuż przed godziną 12.00 rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe zmarłego w piątek 28 lutego śp. ks. kanonika dr Piotra Dębskiego. Liturgii przewodniczył biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski. Przy ołtarzu stanęło z nim ponad 100 kapłanów – kolegów zmarłego z czasów formacji seminaryjnej, studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, ale także tych, z którymi współpracował podczas pełnienia przeróżnych funkcji i posług związanych z muzyką kościelną. Obecni byli także świeccy, począwszy od najbliższej rodziny, przez współpracowników z przeróżnych uczelni muzycznych, studentów aż po parafian ze Szczawna-Zdroju, Miłkowic czy...
Kurs Daniel w naszej Parafii - relacja
W dniach od 27.02 do 1.03 br. w naszej parafii grupa 35 osób przeżywała owocny czas rekolekcji o modlitwie osobistej. Był to kurs Daniel, który poprowadziła ekipa Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Marka ze Stryszawy, działająca w ramach Wspólnoty Chrystusa Zmartwychwstałego Galilea. Był to szczególny czas Bożego działania, prowadzącego nas do rozpalenia serca na modlitwie osobistej, umocnienia więzi z Bogiem poprzez modlitwę, doświadczenia bogactwa modlitwy, jakie ma w swoim skarbcu Kościół.  Wśród świadectw uczestników kursu znalazły się takie słowa: „muszę usystematyzować swój rozkład dnia, aby zawsze znaleźć czas na modlitwę”, „kurs pokazał mi jak przybliżyć się do Boga”, doświadczyłam „przemiany  mojego serca zranionego, zatwardziałego, pełnego lęku, czułam jak Pan mnie oczyszcza i uwalnia”, „nie potrafiłam skupić się na modlitwie… pierwszy raz dostałam słowo, na które czekałam z upragnieniem”, to było „osobiste spotkanie z Jezusem, doświadczenie Ojca, Jego bliskości...