Świece Caritas na wigilijny stół
W sklepiku parafialnym są już do nabycia świece „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom”. Duże w cenie: 15 zł, małe: 6 zł. 
Konsultacje społeczne w sprawie nadania nowych nazw dla ulic i ronda w Cieplicach
Informujemy, że nasza Parafia złożyła wniosek do Przewodniczącego Rady Miasta Jelenia Góra o nadanie rondu u styku ulic: Wolności, Cervi, Dwudziestolecia i Podgórzyńskiej, imienia: „Księdza Prałata Józefa Steca”. Do wniosku dołączone były listy poparcia z ok. 200 podpisami, tych naszych parafian, którzy jeszcze wiosną wsparli tę inicjatywę. Do 29 XI Miasto prowadzi konsultacje społeczne nt nadania nazw nowym ulicom (w samych Cieplicach jest ich 13). Zachęcamy, aby włączyć się w konsultacje i oddać głos na jedną ze zgłoszonych wcześniej propozycji, a zwłaszcza przy rondzie wskazać osobę śp. ks. Józefa Steca z pośród 10 innych propozycji.  We wcześniejszym etapie przyjmowane były propozycje nazw. Teraz z tych propozycji należy wybrać tę, którą Państwa zdaniem, należałoby nazwać ulicę. Jak to zrobić? Wystarczy przejść do panelu konsultacji (link poniżej), zalogować się, podając podstawowe dane (imię i nazwisko, pesel) a następnie wziąć udział w głosowaniu, postępując...
Dekret Penitencjarii Apostolskiej - listopad 2020
„W tym roku, ze względu na obostrzenia spowodowane pandemią COVID-19 odpusty zupełne za zmarłych można uzyskiwać przez cały listopad, dostosowując warunki do sytuacji pozwalającej zapewnić bezpieczeństwo wiernym” – to zdanie znajduje się w wydanym z okazji listopadowych świąt dekrecie Penitencjarii Apostolskiej. Odpust zupełny dla osób odwiedzających cmentarz oraz modlących się za zmarłych jedynie w myślach, przypadający na dni pomiędzy 1 a 8 listopada zostaje przedłużony aż do końca listopada. Te dni, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być również od siebie oddzielone. Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan W dalszej kolejności dekret Penitencjarii Apostolskiej mówi, że odpust zupełny z okazji wspomnienia Wszystkich wiernych zmarłych 2 listopada dla osób, które odwiedzą kościół lub kaplicę oraz odmówią w nich: „Ojcze nasz” i „Wierzę” może zostać przeniesiony nie tylko na niedzielę poprzedzającą lub następującą oraz w uroczystość Wszystkich Świętych, ale także na...
Biało-czerwona dla Jeleniej Góry
Biuro senatorskie Krzysztofa Mroza senatora RP informuje o akcji „Pod biało-czerwoną”. Zakłada ona sfinansowanie przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztu z flagą państwową w każdej z gmin w Polsce. Ideą projektu jest to aby, maszt stanął w reprezentacyjnym miejscu każdej gminy. Ewentualny sukces akcji będzie opierał się o zapał i działanie mieszkańców, ponieważ to oni sami muszą zebrać odpowiednią ilość głosów. Na swoją gminę można zagłosować za pośrednictwem strony internetowej bialoczerwona (https://www.gov.pl/web/bialoczerwona/pod-bialo-czerwona) na www.gov.pl do 11 listopada. Głosować mogą wszyscy mieszkańcy gminy bez względu na wiek. Serdecznie zapraszam wszystkich parafian do dołączenia do akcji. 
Bierzmowanie odwołane
W związku z czasem pandemii koronawirusa informujemy, że bierzmowanie, które miało mieć miejsce 15 XI zostało odwołane. Nową datę podamy, jak tylko będzie to możliwe. 
Mobilny PSZOK na parkingu przy kościele we wtorek 10 XI
MPGK informuje, że w dniu 10.11.2020 r. w godz. 13:00 - 16:00 przy ulicy PCK/Wróblewskiego (okolice kościoła) odbędzie się zbiórka odpadów problemowych w ramach działań mobilnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. W trakcie mobilnej zbiórki przyjmowane są następujące frakcje odpadów komunalnych, powstających na terenie Miasta Jelenia Góra m. in.:  ·      zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (AGD, RTV, sprzęt informatyczny itp.) ·      drukarki, skanery, ·      baterie i akumulatory, ·      urządzenia zawierające freony,  ·      lampy fluorescencyjne,  ·      zużyte tonery, ·      magnetyczne i optyczne nośniki informacji, ·      leki,  ·     ...
106 osób jednorazowo w naszym kościele
Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi w Polsce wytycznymi od soboty 7 XI w naszym kościele jednorazowo przebywać może 106 osó. 
List Biskupa Legnickiego
Drodzy Diecezjanie! Czcigodni Duszpasterze!  Wszyscy zaangażowani w kształtowanie życia wspólnot parafialnych! Umiłowani Siostry i Bracia w Chrystusie! W ostatnim czasie przeżywamy trudne sytuacje związane z protestami wywołanymi orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tzw. aborcji eugenicznej. Kieruję to słowo do Was jako wierzących członków Kościoła, pragnąc przyczynić się do powstrzymania zamętu, jaki powstaje m.in. z powodu braku jasności i właściwego rozumienia kompetencji władz świeckich i duchowej władzy oraz misji Kościoła. Jako wierzący dajemy świadectwo prawdzie o świętości życia ludzkiego – prawda ta wypływa nie tylko z Ewangelii, ale jest dostępna ludzkiemu rozumowi w oparciu o prawo naturalne. Patrzymy też na życie ludzkie jako odkupione przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. W świetle tej Tajemnicy nasze życie i nasze umieranie jako ludzi ochrzczonych, czyli zanurzonych w tej Tajemnicy, otrzymują nowe znaczenie. Co więcej: stają się...
Wypominki A.D. 2020
W listopadowe dni modlimy się za naszych zmarłych. Czynimy to podczas nabożeństwa: "Wypominek".  Porządek modlitwy zamieszcamy poniżej.  Osoby, które nie wychodzą z domu, a pragną włączyć się w naszą modlitwę mogą przesłać mailem imiona swoich zmarłych.  Zapraszamy do wswpólnej modlitwy.    Odczytanie wypominek łączymy z modlitwą różańcową o godz. 17:15. Następnie o godz. 18:00 celebrowana jest Msza św. w intencji polecanych zmarłych.  Kolejność czytania wypominek wg poniższego wykazu ulic: 2 XI:     Dwudziestolecia  3 XI:     Wolności, Wigury, Zaciszna, Żwirki 4 XI:     Barlickiego, Bohaterów Września, Podgórzyńska 5 XI:     Daniłowskiego, Lelewela, Sieroszewskiego, Zielona  6 XI:     Berenta, Błękitna, Mochnackiego, Nad Stawami, PCK, Sołtysia, Spacerowa, Struga, Wróblewskiego  7 XI:   ...
APEL RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI W SPRAWIE OCHRONY ŻYCIA I POKOJU SPOŁECZNEGO
 APEL RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI W SPRAWIE OCHRONY ŻYCIA I POKOJU SPOŁECZNEGO Dzisiaj, kiedy przez nasz kraj przetacza się fala ulicznych protestów, Papież Franciszek w czasie audiencji ogólnej skierował ważne i znaczące słowa do Polaków. Przypomniał w nich św. Jana Pawła II, który „zawsze wzywał do szczególnej miłości wobec słabych i bezbronnych, i do ochrony każdego życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci”. Słowa te wpisują się w nieustanne wołanie Kościoła o ochronę, także prawną, życia każdego człowieka, również nienarodzonego, zgodnie z przykazaniem „Nie zabijaj”. Papież Franciszek prosił dzisiaj Boga, „aby obudził w sercach wszystkich szacunek dla życia naszych braci, zwłaszcza najsłabszych i bezbronnych, i dał siłę tym, którzy je przyjmują i troszczą się o nie, także wtedy, gdy wymaga to heroicznej miłości”. Przykazanie miłości nakłada na nas ważny obowiązek troski, pomocy i ochrony, której potrzebują matki i rodziny przyjmujące i...