Spotkanie Młodych Diecezji Legnickiej - 3 VII w Krzeszowie
Pragniemy w tym roku podczas wakacji jako początek powolnego powrotu do normalności zaproponować młodzieży jednodniowe Spotkanie Młodych Diecezji Legnickiej pod hasłem: „JES†EM, czyli o czułości, bliskości i relacjach”, które odbędzie się 3 lipca br. (sobota) w Krzeszowie. Program: SPOTKANIE MŁODYCH DIECEZJI LEGNICKIEJ JES†EM czyli o czułości, obecności i relacji 3 lipca 2021  |  Krzeszów 10.00 - Otwarcie recepcji - przed bazyliką 11.00 - Rozpoczęcie Spotkania Młodych - plac przed bazyliką 12.00 - Eucharystia z homilią: „JES†em tu” - bazylika 13.00 - Konferencja „Gdzie jesteś?” – ks. Adam Bogdała - bazylika 14.00 - Przerwa - wydawanie posiłków 15.00 - „Trening relacji” prowadzony przez zespół psychologów, terapeutów i pedagogów. Warsztaty nt. relacji z samym sobą, rodzicami, drugim człowiekiem. 17.30 - Adoracja Najświętszego Sakramentu – sanktuarium św. Józefa 19.00 - Koncert TAU – scena przed...
Historyczne wydarzenie! Diecezja Legnicka ma dwóch diakonów stałych, a pośród nich pan Dariusz Bak z naszej Parafii.
Wyświęceni diakoni stali będą angażować się w życie liturgiczne w parafiach, w dzieła charytatywne, w nauczanie. Będą mogli udzielać min. sakramentu chrztu, błogosławić małżeństwa katolickie, sprawować obrzędy pogrzebu czy sakramentalia. Będą mogli proklamować Ewangelię i głosić homilie. Na mocy święceń są zobowiązani do codziennej modlitwy Kościoła, czyli odmawiania liturgii godzin. - To nadzwyczajna uroczystość, moment historyczny w naszej diecezji. Wyświęcamy na diakonów stałych dwóch mężczyzn. Czynimy to ze względu na dobro wspólnoty Kościoła, by mógł on coraz bardziej być sługą tajemnicy Jezusa Chrystusa – powiedział biskup legnicki na rozpoczęcie uroczystości.   - To dopełnienie i kontynuacja naszej dotychczasowej formacji oraz zaangażowania w życie naszych wspólnot parafialnych – powiedzieli wyświęceni diakoni. Wojciech Dąbrowski wraz z żoną są członkami wspólnoty neokatechumenalnej, natomiast Dariusz Bak wraz z małżonką angażują się we wspólnocie Domowego...
20 czerwca zostanie zniesiona dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej
Biskupi podjęli jednogłośną decyzję o zniesieniu dyspens od uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej oraz w święta nakazane. Dyspensy zostaną zniesione z dniem 20 czerwca br. Biskupi zgromadzeni na 389. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Kalwarii Zebrzydowskiej zdecydowali, że 20 czerwca br. dyspensy zostaną zniesione jednocześnie we wszystkich diecezjach, w których do tej pory obowiązywały w związku z pandemią Covid-19.
Nowe wytyczne sanitarne dla uczestników liturgii
Poniżej zostaje umieszczony tekst ostatniego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1054). Rozporządzenie weszło w życie w dniu dzisiejszym (12 czerwca 2021). Zgodnie z zapowiedziami, po ust. 10 dodaje się ust. 10a i 10b w brzmieniu: „10a. Od dnia 13 czerwca 2021 r. do dnia 25 czerwca 2021 r. zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem, że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się: 1) w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż 50% obłożenia budynku lub innego obiektu kultu religijnego, opróczosób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom...
Uroczyste podsumowanie uroczystości
W piątek 11 czerwca 2021 r., w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, spotkaliśmy się na podsumowanie uroczystości poświęcenia naszego kościoła. Wspólna modlitwa podczas Eucharystii o godz. 18:00, a następnie nabożeństwo czerwcowe połączone z aktem zawierzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, który dokonał się w łączności z Episkopatem Polski zgromadzonym w Krakowie oraz Wspólnotami parafialnymi naszej Ojczyzny, dziękowaliśmy ludziom za zaangażowanie w przygotowania i przebieg uroczystości poświęcenia kościoła i ołtarza (26 maja br.).   Modlitewne spotkanie miało swoją kontynuację podczas agapy w parafialnej strefie rekreacyjnej. Kiełbaski z grila, poczęstunek i wspólne rozmowy. Za pomoc w ich przygotowaniu, dziękujemy panu Bogdanowi Kołackiemu oraz pani Małgorzacie Bak.  Radość ze spotkania oraz radość z piękna, którego mogliśmy doświadczyć podczas liturgii poświęcenia, stało się naszym wspólnym doświadczeniem. Za co: „Bogu niech będą dzięki!”. ...
Testimonium poświęcenia kościoła i podziękowania
W środę 26 maja anno Domini 2021 przeżyliśmy wyjątkową i niepowtarzalną liturgię uroczystego poświęcenia kościoła i ołtarza. Wyrażam słowa serdecznego podziękowania za zaangażowanie tym wszystkim, którzy choćby w małej cząstce włączyli się w przygotowania i piękne przeżycie tak ważnej chwili dla naszej Parafii. Jako proboszcz otrzymałem wiele gratulacji, zwłaszcza od osób z poza naszej Parafii. Dzielę się tym z Wami i nie ukrywam, że jestem szczęśliwy z tego powodu, że razem mogliśmy przeżyć ten historyczny moment. Wieńcząc dzieło, które wraz z Wami rozpoczął i kontynuował ks. Józef Stec, uhonorowaliśmy Jego osobę, co zostało zapisane w kamieniu na tablicy pamiątkowej. W tym miejscu dziękuję państwu Agnieszce i Zbigniewowi Ładzińskim za fundację tablicy. Dziękuję fundatorom zacheuszków oraz pani Ewie Jonas-Wojtowicz za ich wykonanie. Dziękuję także panu Włodzimierzowi Wilczewskiemu - architektowi kościoła, dziękuję Członkom Rady Parafialnej i wszystkim parafianom,...
Uroczystość poświęcenia kościoła i ołtarza
W środę 26 maja 2021 roku nasza Wspólnota Parafialna przeżyła uroczystość poświęcenia kościoła i ołtarza. Liturgii pontyfikalnej przewodniczył Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup prof. Zbigniew Kiernikowski - biskup legnicki. Celebracja przy licznym udziale duchowieństwa i wiernych przebiegała według rytu zawartego w Pontyfikale Rzymskim, podczas którego Biskup poświęcił wodę i skropił nią zgromadzonych oraz ołtarz, po śpiewie Litanii do Wszystkich Świętych, odmówił modlitwę poświęcenia, a następnie namaścił ołtarz krzyżmem świętym (12 Zacheuszków, tj. kamieni umieszczonych na 12 filarach świątyni namaścił je w imieniu Biskupa ks. proboszcz). Po najważniejszym momencie obrzędu, ołtarz został uroczyście okadzony, następnie przyobleczony w obrusy, przyozdobiony kwiatami i siedmioma świecami na lichtarzach. Ostatnim momentem była uroczysta iluminacja świątyni, rozpoczynając od zapalenia paschału, świec przy ołtarzu oraz 12 świec przy zacheuszkach.  Na zakończenie liturgii podpisane...
Parafialny Dzień Wspólnot
Przeżywając Triduum przed uroczystością poświęcenia naszego kościoła, w poniedziałek 24 maja, gdy Kościół w liturgii obchodzi święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, przeżyliśmy  dzień dedykowany grupom działającym w naszej Parafii. Doświadczenie wspólnotowości ma swoje ogromne znaczenie, zwłaszcza w czasie, gdy tak wielu dyspensuje się od uczestnictwa w życiu wiary, w życiu wspólnot parafialnych.  Wszystkim, którzy otworzyli się na drugiego człowieka i chcieli budować jedność przez modlitwę i wspólne bycie ze sobą, dziękujemy i gratulujemy! 
Nowi lektorzy w naszej Parafii
W niedzielę Zesłania Ducha Świętego (23.05.2021 r.), siedmiu młodzieńców z naszej Parafii otrzymało uroczyste błogosławieństwo do wykonywania funkcji lektora w zgromadzeniu liturgicznym. Gratulujemy!  Obwieszczajcie Słowo Bożym, głoście Je i żyjcie Nim!
Jubileusz bpa Zbigniewa Kiernikowskiego
Czcigodni Bracia w kapłaństwie, Osoby konsekrowane, Drodzy Diecezjanie, Siostry i Bracia! Niedziela Pięćdziesiątnicy, którą dzisiaj przeżywamy, kieruje nasze myśli ku tajemnicy Kościoła, wspólnoty narodzonej z przebitego Serca Zbawiciela. Ojciec niebieski posłał Ducha Świętego, aby Kościół prowadził, uświęcał i jednoczył. Duch, który od Ojca i Syna pochodzi, nadal kieruje Kościołem i powołuje Jego pasterzy, aby na wzór Chrystusa Dobrego Pasterza, w posłuszeństwie Ewangelii głosili słowo Boże i sprawowali sakrament jedności - Eucharystię.  Święty Biskup Ignacy Antiocheński w jednym z listów pisanych w drodze do Rzymu, gdzie poniósł śmierć męczeńską za Chrystusa i Jego Kościół, pisał do chrześcijan: Wszyscy idźcie za biskupem, jak Jezus Chrystus za Ojcem, i za waszymi kapłanami jak za Apostołami. A diakonów poważajcie jak przykazania Boże. Niechaj nikt w sprawach dotyczących Kościoła nie robi niczego bez biskupa. Uważajcie za ważną tylko taką Eucharystię, która...