W naszym kościele na liturgii może być max. 106 osób
Drodzy Parafianie!  W związku z regulacjami dotyczącymi zgromadzeń liturgicznych informujemy, że od 20 kwietnia w naszym kościele jednorazowo we Mszy św. może uczestniczyć maksymalnie 106 osób. W niedziele Msze św. celebrujemy o godz.: 7:00; 9:00; 11:00; 12:30; 18:00. W dni powszednie o godz.: 7:00 i 18:00. Wierni przebywając w kościele zobowiązani są do zakrywania ust i nosa, jak również zachowania stosownej odległości: 2 m (nie dotyczy członków rodzin mieszkających razem). Zachęcamy do modlitwy w rodzinach, zwłaszcza na różańcu codziennie o godz. 20:30 i prosimy, aby dostosować się do wprowadzonych obostrzeń.   
Podziękowania dla bpa Marka Mendyka za posługę w Diecezji Legnickiej
Drodzy Kapłani,  Drogie Osoby konsekrowane,  Umiłowani Diecezjanie!   Papież Franciszek 31 marca br. mianował nowym ordynariuszem świdnickim Biskupa Marka Mendyka, dotychczasowego biskupa pomocniczego naszej diecezji, w miejsce przechodzącego na emeryturę Biskupa Ignacego Deca, dotychczasowego Biskupa Świdnickiego. Biskup Marek dokona kanonicznego objęcia diecezji świdnickiej w uroczystość św. Wojciecha, 23 kwietnia br. W tych dniach składamy Biskupowi Markowi gratulacje oraz życzenia wszelkich łask Bożych w prowadzeniu Kościoła Świdnickiego, któremu będzie przewodniczył. Pragniemy także z wdzięcznością podziękować za jego wieloletnią posługę prezbitera i biskupa w naszej diecezji. Spośród wielu dziedzin aktywności Biskupa Marka przychodzą na myśl chociażby pełnione funkcje dyrektora Wydziału Katechetycznego Legnickiej Kurii Biskupiej i koordynatora fundacji „Dzieła Nowego Tysiąclecia” czy podejmowane od 2009 roku zadania związane z posługą biskupa...
Życzenia paschalne anno Domini 2020
Wszystkim naszym Parafianom, obecnym na liturgii w świątyni i czytającym te słowa na stronie internetowej, życzymy wypełnienia się słów z Orędzia paschalnego, śpiewanego w Wielką i Świętą Noc Zmartwychwstania Pańskiego: „O, zaiste błogosławiona noc, jedyna, która była godna poznać czas i godzinę zmartwychwstania Chrystusa. O tej to nocy napisano: a noc jako dzień zajaśnieje, oraz: noc będzie mi światłem i radością”. Przeżywając Wielkanoc, święta paschalne, życzymy Wam niech noc świata, której doświadczamy w tych dniach wokół nas, zwyciężona zostanie światłem Chrystusa ZMARTWYCHWSTAŁEGO! „Uświęcająca siła tej nocy oddala zbrodnie, z przewin obmywa, przywraca niewinność upadłym, a radość smutnym, rozprasza nienawiść, usposabia do zgody i ugina potęgi”. Więc nie lękajcie się! Bo do Życia należy ostatnie słowo! Śmierć została pokonana! On  bowiem jest słońcem, które nie zna zachodu, On Jezus Chrystus Zmartwychwstały! Wasi duszpasterze: ks. dr Mariusz Majewski - proboszcz; ks. dr...
Apel Biskupa Legnickiego o pomoc dla ZOLu w Jeleniej Górze
Drodzy Diecezjanie, szczególnie Mieszkańcy Jeleniej Góry, Wszyscy Ludzie Dobrej Woli!  W Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Jeleniej Górze zaistniała bardzo trudna sytuacja. W ostatnich dniach wiele osób zostało tam zarażonych koronawirusem.  W zaistniałych warunkach konieczne jest wzmożenia sił i środków, aby podołać wszystkim potrzebom, które się z nimi wiążą. W tej sytuacji – na prośbę Kierownictwa ZOL oraz Dyrektora Caritas Diecezji Legnickiej – kieruję apel o pomoc. Ta pomoc jest potrzebna w trzech dziedzinach: 1. Personel medyczny – osoby z przygotowaniem medycznym (pielęgniarki, ratownicy medyczni, opiekunowie medyczni) oraz wolontariusze (pomoc osobom zakażonym i nie tylko); 2. Sprzęt medyczny: maseczki, gogle, fartuchy, kombinezony, czepki, rękawice, środki do dezynfekcji; 3. Pomoc finansowa – ofiary pieniężne można wpłacać na konto Caritas:  30 1600 1156 1847 4540 1000 0018, z dopiskiem: Pomoc dla ZOL Jelenia Góra. Kontakt z Caritas tel...
Nowe stacje Drogi krzyżowej
Przed Wielkim Piątkiem w naszej świątyni pojawiły się nowe stacje Drogi krzyżowej. Obrazy na zlecenie ks. Józefa Steca wykonał pan Janusz Motylski, a ramy do obrazów Salezjańska Szkoła Katolicka z Oświęcimia (ci sami, którzy wykonali konfesjonały i balaski). Niebawem pojawią się jeszcze numery i napisy przy każdej ze stacji. Całościowy koszt jednostkowy jednej stacji to kwota: 3.100 zł. Osoby, które deklarowały wolę fundacji, co uzgodnione było ze śp. ks. Józefem, zachęcamy do dokonywania wpłat na rachunek bankowy parafii. Bóg zapłać! 
Liturgia Męki Pańskiej i adoracja w Bożym Grobie
W godzinie śmierci Chrystusa, celebrujemy wielkopiątkową Liturgię Męki Pańskiej (godz. 15:00). Od jej zakończenia do godz. 21:00, można adorować Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Boży Grób przygotowany jest tak, aby każdy stojąc na zewnątrz świątyni mógł zatrzymać się na chwilę modlitwy. W tym czasie, będzie można skorzystać z sakramentu pokuty. Adoracja będzie trwała także w Wielką Sobotę, od godz. 9:00 do 15:00. 
Caritas Diecezji Legnickiej wspomaga naszych seniorów
Dzięki wsparciu przekazanemu przez Caritas Diecezji Legnickiej, mogliśmy w naszej parafii przekazać seniorom paczki żywnościowe na święta. Dziękujemy i wspieramy Caritas naszą modlitwą! 
Liturgia Wielkiego Tygodnia
Zapraszamy do zapoznania się z przebiegiem liturgii Wielkiego Tygodnia w naszej Parafii.  Liturgia Triduum Paschalnego celebrowana będzie w następującym porządku: => Msza św. Wieczerzy Pańskiej 9 IV w Wielki Czwartek o godz. 18:00; => Liturgia Męki Pańskiej 10 IV w Wielki Piątek o godz. 15:00. Po jej zakończeniu adoracja Najświętszego Sakramentu w „Bożym Grobie” do godz. 21:00; => W Wielką Sobotę 11 IV nie będzie święcenia pokarmów. Należy to uczynić w Niedzielę Zmartwychwstania podczas liturgii domowej przed śniadaniem wielkanocnym (propozycje modlitw znajdziemy na naszej stronie internetowej w pliku pt.: „Błogosławieństwo stołu w Wielkanoc”); => Wigilia Paschalna czyli Liturgia wielkanocna rozpocznie się o godz. 21:00 w nocy z 11 na 12 IV; => Msze św. w Niedzielę Zmartwychwstania o godz.: 7:00; 9:00; 10:00; 11:00; 12:30; 15:00; 18:00. => Informujemy, że w modlitwie wspólnotowej do 11 kwietnia może uczestniczyć max. 5 osób, nie licząc posługujących w...
Komunikat Legnickiej Kurii Biskupiej – 4 kwietnia 2020 r.
Nowe wytyczne Biskupa Legnickiego co do liturgii Wielkiego Tygodnia - Triduum Paschalnego.  Zapraszamy do lektury: http://diecezja.legnica.pl/komunikat-legnickiej-kurii-biskupiej-4-kwietnia-2020/ 
Błogosławieństwo stołu w Wielkanoc
Zamieszczamy pliki z modlitwami do wykorzystania podczas modlitwy rodzinnej przed śniadaniem wielkanocnym.