Pielgrzymka autokarowa na Morawy do Mariazell i do Wiednia.
Akcja Katolicka z naszej Parafii, organizuje w dniach: 9-12 września br. wyjazd pielgrzymkowo-patriotyczny na Morawy do Mariazell i Wiednia. Szczegóły na plakatacie. Spotkanie informacyjne w ndz. 16 IV o godz. 17:30 w kościele. Koszt: 630 zł i 170 euro. Przy zapisie wpłacamy 200 zł zaliczki. 
Liturgia Wielkiego Tygodnia, Triduum Paschalnego i oktawy Zmartwychwstania Pańskiego
Liturgię Niedzieli Palmowej - Niedzieli Meki Pańskiej, rozpoczynamy od błogosławieństwa palm. Uroczysta forma połączona z procesją z palmami rozpocznie sie o godz. 10:45 na ul. Przesmyskiego przy kaplicce.  W czwartek wieczorem po zakończeniu Wielkiego Postu rozpoczynamy Święta Paschalne. Początkiem Triduum jest liturgia Mszy Wieczerzy Pańskiej i czas ten trwa do Wielkiej Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Zapraszamy do udziału w celebracjach tych wyjątkowych i świętych dni. => Msza Wieczerzy Pańskiej w czwartek o godz. 19:00; następnie adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 24:00; => w Wielki Piątek Jutrznia z Godziną Czytań o godz. 8:00; od godz. 9:00 adoracja Najświętszego Sakramentu; o godz. 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia oraz droga krzyżowa; o godz. 19:00 Liturgia Męki Pańskiej, po jej zakończeniu całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu. Tego dnia w ramach akcji „Noc konfesjonałów”, okazja do spowiedzi po liturgii wieczornej do godz. 24:...
1,5 % na szkolnictwo katolickie w Jeleniej Górze
Rozliczając PIT za rok 2022 zachęcamy do przekazania 1,5 % podatku na rzecz szkolnictwa katolickiego w Jeleniej Górze. Nic nie tracąc możemy wesprzeć dobry cel!   Tak jak w roku ubiegłym, w soboty marca i kwietnia (godz. 10:00-11:00) w biurze parafialnym Parafii pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Cieplicach (ul. PCK 23), możemy otrzymać bezpłatną pomoc w w rozliczeniu podatku.  Przy rozliczeniu wystarczy podać nr KRS 0000386088 (Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego).  Zachęcamy, zachęć też i innych do pomnażania dobra na rzecz dzieci i młodzieży! 
1,5 % na działalność charytatywną w naszej Parafii
Możesz wesprzeć osoby potrzebujące z naszej Parafii! Wystarczy, że przy rozliczeniu rocznym, tj. w zeznaniu podatkowym PIT podasz KRS 0000221535, dodając cel szczegółowy: Parafia pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Jeleniej Górze-Cieplicach.  Twój dar 1,5 % trafi do nas poprzez Caritas Diecezji Legnickiej. DZIĘKUJEMY! Podobnie jak w latach ubiegłych organizujemy pomoc w rozliczeniu PIT. Kto chce wesprzeć 1,5 % działalność charytatywną naszej parafii lub szkolnictwo katolickie, może uzyskać bezpłatną pomoc w biurze parafialnym w soboty marca i kwietnia w godz. 10:00-11:00. Zapraszamy!
Nocna Droga krzyżowa na wzgórze Grodna - 31 III 2023 r.
W piątek 31 marca br. wyruszymy w dorocznej Drodze krzyżowej na górę Grodna z ruinami Zamku Księcia Henryka. Rozpoczęcie przy kościele o godz. 19:30. Nasza modlitwa wpisuje się w inicjatywy: "Dolny Śląsk ze św. Janem Pawełem II".  Zapraszamy do licznego udziału! 
Marsz Papieski 2 kwietnia 2023 r.
W rocznicę śmierci św. Jana Pawła II, zachęcamy wszystkich naszych Parafian do wzięcia udziału w „Marszu Papieskim” do Krzyża Milenijnego. Rozpoczęcie 2 kwietnia o godz. 14 przy kościele pw. św. Wojciecha na Zabobrzu. 
Zaproszenie Biskupa Legnickiego na święcenia ks. Piotra Wawrzynka
Umiłowani Diecezjanie! W dniu 4 marca br. za pośrednictwem Nuncjatury Apostolskiej w Polsce otrzymaliśmy radosną informację, że Papież Franciszek mianował ks. Piotra Wawrzynka biskupem pomocniczym w diecezji legnickiej. Nowy biskup przybywa do nas z Wrocławia, aby głosić z mocą Słowo Boże i umacniać nasz Kościół lokalny łaskami płynącymi z celebrowanych sakramentów. Po raz kolejny, tym razem w życiu Biskupa Nominata, ma się realizować to, co zostało przekazane przez św. Łukasza w Dziejach Apostolskich: «Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią» (Dz 20,28). Chociaż posługa, którą podejmuje każdy biskup, wiąże się z przewodzeniem wspólnocie wiary, to jednak – zgodnie ze słowami Pisma – jest nade wszystko ukazywaniem życiem i słowem mocy Ewangelii Chrystusa: «Trzeba, aby jeden z tych, którzy towarzyszyli nam przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał z nami, stał się razem z nami świadkiem Jego zmartwychwstania» (por...
Dar serca dla Polonii w Rumunii
Akcja Katolicka działajaca w naszej Parafii, przygotowała i wysłała trzy paczki o wadze 76 kg z żywnością, odzieżą, zabawkami i słodyczami do Polonii Rumuńskiej. W zbiórkę odzieży, zabawek i słodyczy włączyli się parafianie i rodzice dzieci ze szkoły katolickiej. Dzięki zebranym pieniądzom podczas zbiórki do puszek w niedzielę 19 III, zakupiono żywność oraz słodycze. Dzieci przygotowały również kartki świąteczne z życzeniami dla dzieci z przedszkola i szkoły w Kaczykach. Paczki zostały wysłane w piątek (24 III). W rozmowie telefonicznej z przedstawicielem Polonii podziękowano wszystkim parafianom, składając na ręce Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej życzenia świąteczne za wielki „DAR SERCA”.  
Stanowisko KEP: Apelujemy o uszanowanie pamięci jednego z najwybitniejszych naszych rodaków oraz Apel Biskupa Legnickiego
Wobec podejmowanych ostatnio na szeroką skalę prób zdyskredytowania osoby i dzieła św. Jana Pawła II, raz jeszcze apelujemy do wszystkich o uszanowanie pamięci jednego z najwybitniejszych naszych rodaków – napisali biskupi zebrani na 394. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Stanowisku „Święty Jan Paweł Wielki”.  Biskupi podkreślili, że „przeprowadzony proces kanonizacyjny, a w tym, dogłębna, naukowa analiza historyczna, nie pozostawia wątpliwości odnośnie do świętości Jana Pawła II”. „Jego papieskie przepowiadanie, apostolskie wizyty, a także wysiłki dyplomatyczne przyczyniły się do wzrostu duchowego milionów ludzi na całym świecie. Dla nich Papież Polak był i pozostaje moralnym punktem odniesienia, nauczycielem wiary, a także orędownikiem w niebie” – dodali. „Czy pozwolimy odebrać sobie ten skarb na podstawie dziennikarskiego omówienia materiałów, wytworzonych przez komunistyczną Służbę Bezpieczeństwa? Zostało ono dokonane z pominięciem warsztatu naukowego,...
Komunikat Biskupa Legnickiego o przygotowaniu do chrztu dzieci
Komunikat Biskupa Legnickiego O przygotowaniu do chrztu dzieci w wieku 7-14 lat i powołaniu Rejonowych Ośrodków Katechumenatu Dzieci Pan Bóg udziela ludziom łaski wiary na różnych etapach życia i w różnym wieku. Wspólnota Kościoła zawsze z radością towarzyszy tym, którzy wyrażają wolę przyjęcia chrztu i włączenia się w zbawienną więź z Jezusem Chrystusem i braćmi w wierze. Droga do wiary i chrztu nazywana jest od zarania chrześcijaństwa katechumenatem. Coraz częściej o chrzest zabiegają dzieci, które nie zostały ochrzczone w wieku niemowlęcym. Spotykają się one bowiem z rzeczywistością wiary i życia religijnego swoich rówieśników w szkole. Czasem też rodzice lub opiekunowie doświadczają swoistego przebudzenia w wierze i pragną chrztu dla swoich dzieci. Każdego roku, zwłaszcza w okresie bezpośredniego przygotowania do Pierwszej Komunii Świętej, zgłasza się do księży proboszczów pewna liczba osób, które proszą o chrzest dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Nowi bracia...