Niedziela Misyjna a.D. 2023
Orędzie na 97. Światowy Dzień Misyjny - 22 października 2023 r. Pałające serca, stopy w drodze (por. Łk 24, 13-35) Drodzy bracia i siostry! Na tegoroczny Światowy Dzień Misyjny wybrałem temat inspirowany relacją uczniów z Emaus, z Ewangelii św. Łukasza (por. Łk 24, 13-35): „Pałające serca, stopy w drodze”. Owi dwaj uczniowie byli zdezorientowani i rozczarowani, ale spotkanie z Chrystusem w słowie i w łamanym Chlebie rozpaliło w nich entuzjazm, by wyruszyć ponownie do Jerozolimy i głosić, że Pan prawdziwie zmartwychwstał. W opowiadaniu ewangelicznym przemianę uczniów pojmujemy za pomocą kilku uderzających obrazów: pałające serca z powodu Pism wyjaśnianych przez Jezusa, oczy otwarte na rozpoznanie Go i, jako punkt kulminacyjny, stopy w drodze. Zastanawiając się nad tymi trzema aspektami, które wyznaczają drogę uczniów-misjonarzy, możemy odnowić naszą gorliwość na rzecz ewangelizacji w dzisiejszym świecie. 1. Pałające serca „kiedy Pisma nam wyjaśniał”. Słowo Boże oświeca...
Kurs JAKUB dla mężczyzn
Działająca w naszej Parafii Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego "Galilea", zaprasza wszystkich pełnoletnich mężczyzn do udziału w kursie Jakub. Jego celem jest odnalezienie i umocnienie męskiej tożsamości, aby móc zawalczyć w nowy sposób o siebie, swoją przyszłość i Boże błogosławieństwo. Będziemy odkrywać swoją męską tożsamość jako syna, ojca i oblubieńca. Kurs odbędzie się w dniach 3-5 XI w salach szkoły katolickiej przy naszej parafii. Szczegóły na plakacie. 
Pielgrzymka - sanktuaria, zabytki i tradycje PODKARPACIA
Zapraszamy do udziału w pielgrzymce wiosennej na Podkarpacie (11-14 kwietnia 2024 r.). Spotkanie informacyjne i zapisy w środę 25 X, w kościele po wieczornej Mszy św. (ok. 18:45). Program znajduje się na plakacie.  ZAPRASZAMY!
Sesja naukowa z okazji XXIII Dnia Papieskiego w naszej parafii - relacja
W niedzielę 8 października w naszej parafii pod patronatem Biskupa prof. Andrzej Siemieniewskiego - biskupa legnickiego, miała miejsce sesja naukowa z okazji XXIII Dnia Papieskiego. Organizatorem był Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Legnickiej oraz Parafialny Oddział Akcji Katolickiej. Temat przewodni sesji to: „Wartości Chrześcijańskie w życiu publicznym. Społeczna rola Kościoła w nauczaniu Papieża Jana Pawła II”. Sesję naukową rozpoczęto uroczystą Mszą św. pod przewodnictwem Biskupa Legnickiego. Ksiądz Biskup podczas Eucharystii wygłosił homilię o pokoju i aktywności w życiu społecznym. Nawiązał do czytań z Księgi Proroka Izajasza, Listu Św. Pawła Apostoła do Filipian i Ewangelii według św. Mateusza. Cytował także fragmenty przemówienia Jana Pawła II z pielgrzymki do Legnicy. Po zakończonej liturgii odbył się krótki koncert kwartetu smyczkowego Dolnośląskiej Filharmonii w Jeleniej Górze. W koncercie zatytułowanym: „Śladami Światowych Dni Młodzieży dla św. Jana Pawła II”,...
List Księży Biskupów z okazji XXIII Dnia Papieskiego a.D. 2023
JAN PAWEŁ II – CYWILIZACJA ŻYCIA List pasterski Episkopatu Polski zapowiadający ogólnopolskie obchody XXIII Dnia Papieskiego Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia!     Życie jest darem, który człowiek otrzymuje od Boga. Troska z jaką właściciel z dzisiejszej Ewangelii przygotowuje winnicę – otaczając ją murem, kopiąc tłocznie i stawiając wieżę – jest obrazem miłości Boga, który stwarzając świat i wyposażając człowieka w rozum i wolną wolę dał mu warunki do rozwoju. Dary te są wyrazem zaufania wobec człowieka, który odkrywając wolę Bożą, może kierować własnym życiem i wpływać na losy innych. W ten sposób Bóg zaprosił człowieka do budowania na świecie „cywilizacji życia”. Jej podstawą jest rodzina i rodzące się w niej nowe życie. Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta. Przychodząc na świat, przynoszą z sobą orędzie życia, które wskazuje na Stwórcę, o...
Warto zagłosować! JBO na 2024 rok!
Do 16 października 2023 r. trwa głosowanie w JBO (=Jeleniogórskim Budżecie Obywatelskim). Zachęcamy naszych parafian do wzięcia udziału w tym głosowaniu. Jest to jedna z niewielu okazji, gdzie bezpośrednio mamy wpływ na otaczającą nas rzeczywistość.  Pośród projektów dotyczących terenu naszej parafii, możemy znalkeźć projekt nr 1: "Mała architektura wokół wieży na Sołtysiej Górze". Projekt ten jest drugą częścią rewitalizacji wieży i jej otoczenia. Pośród projektów oswiatowych - sportowych służących dzieciom i młodzieży, zachęcamy także do poparcia projektu nr 8: "Bezpieczna strefa relaksu, wypoczynku i zabawy pod chmurką".  Więcej o projektach na: https://jbo.jeleniagora.pl/glosowanie-2024/glosowanie.php 
Koncert w Dniu Papieskim w naszym kościele
W ramach obchodów XXIII Dnia Papieskiego w niedzielę 15 X, w naszym kościele o godz. 19:00, odbędzie się koncert pt. „Śpiewajmy dla Niego” w wykonaniu Andrzeja Lamperta i Magdy Steczkowskiej. Patronat honorowy nad koncertem objęła pani Marzena Machałek - wiceminister Edukacji i Nauki. ZAPRASZAMY!
Koncert dla Seniorów - 14 X 2023 r.
Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego organizuje koncert dla seniorów w sobotę 14 X. Wystąpią Andrzej Rybiński i Wojciech Gąssowski. Bezpłatne wejściówki są do odebrania w zakrystii.  Wydarzenie odbędzie się w Hali Sportowo-Widowiskowej przy ulicy Złotniczej 12. Planowany start koncertu – 17:00 Wystąpią: Andrzej Rybiński i Wojciech Gąssowski.  Prosimy o potwierdzenie udziału do 9 października do godziny 12:00 telefonicznie: +48 600 837 139 lub mailowo: marketing@karr.pl lub osobiście w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Jeleniej Górze ul. 1 Maja 27. 
Sponsorzy "Pikniku Rodzinnego w Cieplicach" - DZIĘKUJEMY!
Pragniemy podziękować wszystkim, którzy w sobotę 16 IX zaangażowali się w przygotowanie Pikniku Rodzinnego. Dziękuję Karkonoskiemu Stowarzyszeniu Edukacyjnemu u Erazma i Pankracego, a także Zarządowi i członkom Stowarzyszenia Święta Matki oraz osobom indywidualnym z różnych wspólnot działających w naszej parafii. Za logistyczną koordynację całości, dziękuję panu Wiesławowi Sidzińskiemu. Z przygotowanych atrakcji skorzystało wiele osób, choć w zdecydowanej większości były to rodziny uczniów szkoły katolickiej, a nie nasi parafianie. Kto nie był niech żałuje, bo kto był, ten z pewnością nie żałuje. Pragniemy podziękować sponsorom nagród związanych z „dachówkami” oraz sponsorom nagród głównych. Dziękujemy firmom i instytucjom: Jelenia Plast; Teatr K. C. Norwida; Sauna TUULA w Dziwiszowie; Uzdrowisko Cieplice; Sklep „Dobre Kawy” przy PCK; „Grande Roma” w Cieplicach; Vouchery na wypoczynek od Firmy „Darma Tur” Robert Korzekwa; Hurtownia Owoców „SEREK”; Piekarnia Rodziny...
Sesja naukowa z okazji XXIII Dnia Papieskiego w naszej parafii
W niedzielę 8 października w naszej parafii będziemy gościli przedstawicieli Akcji Katolickiej z całej diecezji. Rozpoczynając obchody XXIII Dnia Papieskiego, odbędzie się u nas sesja naukowa pt. „Wartości chrześcijańskie w życiu publicznym. Społeczna rola Kościoła w nauczaniu Papieża Jana Pawła II”. Podczas sesji, która odbędzie się w auli domu parafialnego, czyli dawnej kaplicy, wykład pt. „Wybory polityczne, czyli katolik wobec prawdy” wygłosi ks. prof. Paweł Bortkiewicz. Swoje wystąpienie będzie miał także pan prof. Stanisław Gebhardt - Kawaler Orderu Orła Białego. Całość rozpocznie Msza św. o godz. 12:30 pod przewodnictwem bpa prof. Andrzeja Siemieniewskiego - biskupa legnickiego. Po liturgii krótki koncert muzyczny w kościele i obrady w auli. Więcej szczegółów znajdziemy na plakatacie.