11 listopada - 105 rocz. odzyskania niepodległości w Jeleniej Górze i w naszej parafii
W sobotę przypada 105. rocznica odzyskania niepodległości. Uroczystości miejskie rozpoczynają się na Placu Ratuszowym w południe, a w naszym kościele Msze św. w tym dniu o godz. 10:00 i wieczorna Eucharystia już z niedzieli o godz. 18:00. Po Mszy św. o godz. 10 uczniowie kl. 1 ze Szkoły Katolickiej złożą uroczyste ślubowanie i zostaną pasowani na uczniów. Połączone to będzie z krótkim programem patriotycznym. Tegoż dnia środowisko Szkoły Katolickiej zaprasza na „Ognisko Patriotyzmu”. Jest to doroczne spotkanie wielopokoleniowe przy żywym ogniu, łącząc się w śpiewie pieśni patriotycznych. Rozpoczęcie przy Bazylice Świętych Erazma i Pankracego o godz. 18:30.  ZAPRASZAMY!
Jubileuszowy X Bal Niepodległości w Jeleniej Górze
Uroczyście zapraszamy na Jubileuszowy X Karkonoski Bal Niepodległości organizowany przez Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze. Wydarzenie to odbędzie się 18 listopada 2023 roku w hotelu Mercure w Jeleniej Górze (ul. Sudecka 63).  Co roku, pragniemy razem świętować kolejną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Planujemy uczcić to wydarzenie poprzez śpiewanie pieśni patriotycznych i wspólną zabawę. Jak zawsze, podczas aukcji unikalnych przedmiotów będziemy zbierać środki na wsparcie edukacji katolickiej w naszym mieście. W cenie biletu będziecie Państwo mieli okazję skosztować wyśmienitych dań, bawić się przy dobrej muzyce oraz spędzić czas w gronie przyjaciół.  Rozpoczynamy o godzinie 19:00. Nie może Cię zabraknąć! Zapisz się już dziś! Koszt udziału: 210 złotych.   Zgłoszenia przyjmuje:  Joanna Seklecka 503 394 206 i Małgorzata Bak 519 575 989
Uczestnicy Synodu w Rzymie ogłosili List do ludu Bożego
By czynić postępy w rozeznawaniu, Kościół koniecznie potrzebuje słuchać wszystkich, począwszy od najuboższych. Chodzi o słuchanie tych, którzy nie mają prawa głosu w społeczeństwie lub czują się wykluczeni, nawet z Kościoła – czytamy w Liście XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów do ludu Bożego z 25 października br.  W liście podkreślono, że obecne zgromadzenie synodalne jest bez precedensu pod wieloma względami. „Po raz pierwszy, na zaproszenie papieża Franciszka, mężczyźni i kobiety zostali zaproszeni, na mocy ich chrztu, do zasiadania przy tym samym stole, aby wziąć udział nie tylko w dyskusjach, ale także w głosowaniach tego zgromadzenia Synodu Biskupów. Razem, w komplementarności naszych powołań, charyzmatów i posług, intensywnie słuchaliśmy Słowa Bożego i doświadczeń innych” – napisali uczestniczący w Synodzie. Uczestnicy Synodu zaakcentowali również potrzebę dalszego słuchania w przygotowaniu do końcowej sesji XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego...
Spotkanie Rady Parafialnej - 7 XI 2023 r.
Ksiądz Proboszcz zaprasza wszystkich członków Rady Parafialnej (ekonomicznej i duszpasterskiej) na spotkanie, które odbędzie się we wtorek 7 listopada (plebania; godz. 19:00). 
Liturgia 1 i 2 listopada w naszej Parafii
Zapraszamy do zapoznania się z planem celebracji liturgicznych w Uroczystość Wszystkich Świętych 1 XI i we Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych 2 XI. 
Kandydaci do bierzmowania i młodzież z naszej parafii wyruszyli w drogę...
W sobotę 21 października, 30 młodych osób z naszej parafii wraz z ks. Michałem udała się na całodniową pielgrzymkę do Görlitz, w niemieckiej Saksonii. Duchowym celem naszego wyjazdu było nawiedzenie repliki Grobu Pańskiego, gdzie w kaplicy Golgoty mieliśmy możliwość uczestniczenia we Mszay Świętej, celebrowanej przez naszego duszpasterza. Kolejnym punktem pielgrzymki był cmentarz Świętego Mikołaja, na którym młodzież nawiedziła grób Jacob'a Boehma, wybitnego niemieckiego filozofa i teologa. W trakcie spaceru po mieście ks. Michał pokazał nam Przedmieście Mikołajowskie z międzymurzem oraz Górny i Dolny Rynek. Mieliśmy okazję zwiedzić i poznać historię kościoła farnego pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Znalazł się również czas na samodzielne zwiedzenie miasta z przerwą na obiad, kawę i ciasto. Ostatnim punktem programu była wizyta w Muzeum Śląskim, gdzie bogato prezentowane jest dziedzictwo kulturowe i tradycje regionu śląskich Karkonoszy. W godzinach wieczornych...
Niedziela Misyjna a.D. 2023
Orędzie na 97. Światowy Dzień Misyjny - 22 października 2023 r. Pałające serca, stopy w drodze (por. Łk 24, 13-35) Drodzy bracia i siostry! Na tegoroczny Światowy Dzień Misyjny wybrałem temat inspirowany relacją uczniów z Emaus, z Ewangelii św. Łukasza (por. Łk 24, 13-35): „Pałające serca, stopy w drodze”. Owi dwaj uczniowie byli zdezorientowani i rozczarowani, ale spotkanie z Chrystusem w słowie i w łamanym Chlebie rozpaliło w nich entuzjazm, by wyruszyć ponownie do Jerozolimy i głosić, że Pan prawdziwie zmartwychwstał. W opowiadaniu ewangelicznym przemianę uczniów pojmujemy za pomocą kilku uderzających obrazów: pałające serca z powodu Pism wyjaśnianych przez Jezusa, oczy otwarte na rozpoznanie Go i, jako punkt kulminacyjny, stopy w drodze. Zastanawiając się nad tymi trzema aspektami, które wyznaczają drogę uczniów-misjonarzy, możemy odnowić naszą gorliwość na rzecz ewangelizacji w dzisiejszym świecie. 1. Pałające serca „kiedy Pisma nam wyjaśniał”. Słowo Boże oświeca...
Kurs JAKUB dla mężczyzn
Działająca w naszej Parafii Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego "Galilea", zaprasza wszystkich pełnoletnich mężczyzn do udziału w kursie Jakub. Jego celem jest odnalezienie i umocnienie męskiej tożsamości, aby móc zawalczyć w nowy sposób o siebie, swoją przyszłość i Boże błogosławieństwo. Będziemy odkrywać swoją męską tożsamość jako syna, ojca i oblubieńca. Kurs odbędzie się w dniach 3-5 XI w salach szkoły katolickiej przy naszej parafii. Szczegóły na plakacie. 
Pielgrzymka - sanktuaria, zabytki i tradycje PODKARPACIA
Zapraszamy do udziału w pielgrzymce wiosennej na Podkarpacie (11-14 kwietnia 2024 r.). Spotkanie informacyjne i zapisy w środę 25 X, w kościele po wieczornej Mszy św. (ok. 18:45). Program znajduje się na plakacie.  ZAPRASZAMY!
Sesja naukowa z okazji XXIII Dnia Papieskiego w naszej parafii - relacja
W niedzielę 8 października w naszej parafii pod patronatem Biskupa prof. Andrzej Siemieniewskiego - biskupa legnickiego, miała miejsce sesja naukowa z okazji XXIII Dnia Papieskiego. Organizatorem był Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Legnickiej oraz Parafialny Oddział Akcji Katolickiej. Temat przewodni sesji to: „Wartości Chrześcijańskie w życiu publicznym. Społeczna rola Kościoła w nauczaniu Papieża Jana Pawła II”. Sesję naukową rozpoczęto uroczystą Mszą św. pod przewodnictwem Biskupa Legnickiego. Ksiądz Biskup podczas Eucharystii wygłosił homilię o pokoju i aktywności w życiu społecznym. Nawiązał do czytań z Księgi Proroka Izajasza, Listu Św. Pawła Apostoła do Filipian i Ewangelii według św. Mateusza. Cytował także fragmenty przemówienia Jana Pawła II z pielgrzymki do Legnicy. Po zakończonej liturgii odbył się krótki koncert kwartetu smyczkowego Dolnośląskiej Filharmonii w Jeleniej Górze. W koncercie zatytułowanym: „Śladami Światowych Dni Młodzieży dla św. Jana Pawła II”,...