Społeczna działalność Księdza Steca

Apel Jasnogórski Częstochowa, 21 maja 2017 r. godz. 21.00

Do Ciebie Jasnogórska Matko, Królowo Rodzin przybywamy, aby prosić Cię o pomoc w budowaniu pokoju na świecie i miłości w rodzinach. W sytuacji kryzysu życia rodzinnego pragniemy ukazać miłość matki, która była i jest szczególnym Skarbem Kultury Polskiego Narodu...! Jeśli ocalimy dziś miłość matki w rodzinach to na tej miłości wszystko odbudowane być może...! Aby ocalić miłość matki w rodzinach od trzydziestu już lat organizujemy w Cieplicach na Dolnym Śląsku wielkie Święto Matki, które trwa trzy dni.  

 

„Skarby ducha” cenny dar naszych Ojców i Kombatantów

Historia nie szczędziła nam upadków i klęsk, ale też zwycięstw i przykładów bohaterstwa Żołnierza Polskiego. Na kartach historii czytamy o bogactwie ducha w walce o wolność, niepodległość i suwerenność. Ojcowie i dziadowie pozostawili nam „skarby ducha”, czyli siłę do walki zbrojnej, nadzieję, że nadejdą lepsze czasy i wiarę, że trud poległego żołnierza nie był daremny.

Zdrowie duchowe zmierzające do utrzymania wewnętrznego spokoju: duchowość i religijność jako elementy egzystencji człowieka

Zdrowie duchowe zmierzające do utrzymania wewnętrznego spokoju: duchowość i religijność jako elementy egzystencji człowieka - zachęcam do studiowania omówionego problemu w moim referacie.

Młodzi, ciekawi świata – w życiu do czegoś dochodzą!

1. Młodzi, proszę was – nie przegrajcie życia! Zapraszam młodzież do siebie, spotykam się z młodymi, dyskutuję na różne tematy, aby im powiedzieć o najważniejszych sprawach w życiu. Większość ludzi już w młodości przegrywa życie, i to na własne życzenie! Zawsze wygrywa mniejszość, a są to ludzie rozumni, ciekawi życia, wolni od różnych uzależnień, zdolni do samodzielnego myślenia, ludzie mądrych wyborów, zachowujący dystans do ogólnego nurtu życia. Już w młodym wieku ważne są samodzielne wybory, często wbrew modzie, ogólnym zwyczajom czy ukrytym manipulacjom nieuczciwych ludzi.

Niewidome dzieci otwierają oczy dorosłym na duchowy świat...

Założycielka Lasek, to hrabianka Elżbieta Róża Czacka (1876-1961) od dzieciństwa zagrożona ślepotą. W wieku 22 lat straciła wzrok na skutek upadku z konia, przy czym była to całkowita utrata wzroku. Po trzech dniach modlitwy podjęła decyzję, aby pomagać ludziom niewidomym. Wtedy zajęła się „Sprawą niewidomych w Polsce” – jest to tytuł broszury o Towarzystwie Opieki nad Ociemniałymi. Pisze tam, że niewidomi mogą być użyteczni w życiu społecznym, jeśli przygotujemy ich do samodzielnego życia. W jej nieszczęściu, szczęściem okazała się jej wiara w Boga wyniesiona z domu rodzinnego, a szczególnie od bardzo religijnej babci. „Chcę dać niewidomym to szczęście, które sama posiadam, czyli wiarę w Boga” – mówiła i pisała założycielka Lasek, bo dzięki wierze w Boga moje kalectwo rozumiem, jako zadanie niesienia pomocy innym niewidomym. Wiara w Boga i czynna miłość chrześcijan mogą przezwyciężyć wszelkie kalectwo i cierpienie, a nawet doprowadzić do pogody ducha i radości na twarzy, co okazuje się świadectwem i przykładem innego życia na rzecz ludzi zdrowych. Niewidomy może dać widzącym wiele cennych, życiowych nauk. Choć niewidomy zna tylko część ziemskiej rzeczywistości, to może zawstydzić tego, kto widzi cały piękny świat, ale nie widzi Stwórcy i Zbawiciela. Ważne jest tu rozróżnienie: niewidomi to ci, którzy takimi się urodzili lub stracili wzrok do 5 roku życia, natomiast po piątym roku życia, gdy dziecko lub dorosły traci wzrok nazywany jest ociemniałym i takim osobom łatwiej jest tłumaczyć, jak wygląda świat.