„Skarby ducha” cenny dar naszych Ojców i Kombatantów

Skarby ducha” cenny dar naszych Ojców i Kombatantów

(Słowa do młodzieży na apelu poległych w 72. Rocznicę Zakończenia II Wojny Światowej)

Historia nie szczędziła nam upadków i klęsk, ale też zwycięstw i przykładów bohaterstwa Żołnierza Polskiego. Na kartach historii czytamy o bogactwie ducha w walce o wolność, niepodległość i suwerenność. Ojcowie i dziadowie pozostawili nam „skarby ducha”, czyli siłę do walki zbrojnej, nadzieję, że nadejdą lepsze czasy i wiarę, że trud poległego żołnierza nie był daremny.

Odkrycie tamtych duchowych skarbów może przyczynić się dziś do duchowego odrodzenia naszej młodzieży. Wydaje się, że obecnie duchowe wartości są pomijane, zapominane, a nawet ukrywane. Symbolem tych duchowych wartości są dziś: Polska Flaga Biało-Czerwona, Polski Biały Orzeł, słowa Hymnu Narodowego, sztandary różnych organizacji wojennych, pomniki bohaterów wojny, cmentarze z mogiłami wojennymi, piosenki z lat wojny, filmy wojenne, uroczystości rocznicowe, apele szkolne, Apele Poległych.

Osobową siłą tamtych walk był Chrystus, który niósł żołnierzom nadzieję na niełatwy czas działań wojennych.

Kochana młodzieży, w budowaniu przyszłości Waszych rodzin, nowych zakładów pracy, Polskiej Ojczyzny – nie może zabraknąć ducha, mądrości i odpowiedzialności. Nie możecie zapomnieć, że odwaga, duchowa siła i poświęcenie Żołnierza Polskiego, leżą u podstaw Waszej wolności i mądrej przyszłości Ojczyzny.

Nasze spotkanie, tu pod Mieczami Piastowskimi, to coś więcej niż tylko lekcja historii, więcej niż zwiedzanie Muzeum Wojny, więcej niż opowiadania ludzi tamtych lat – nasze spotkanie to dotknięcie Bogactwa Ducha naszych ojców, to odkrycie „skarbów ducha”, naszych dziejów, to zachwyt nad duchową siłą walki o lepszy świat.

Celem naszego wspominania o bohaterach wojny jest mądre budowanie przyszłości! Kochani młodzi, zapamiętajcie tę jedną myśl, zawartą w słowach: „skarby ducha” – powtórzę jeszcze raz „skarby ducha”, bo same skarby materialne i finansowe nie wystarczą do dobrego życia, do sumiennej pracy i do prawdziwej miłości.

Kombatantom, ludziom wojny i członkom ich rodzin życzę zdrowia, Opieki Bożej i nadziei, że trud, poświęcenie i ofiary wojny będą dziś i jutro uszanowane przez młode pokolenie.

Młodzi Przyjaciele, to Wam przede wszystkim życzę mądrości życia, w pokoju, w zgodzie i uszanowaniu skarbów polskiego ducha.

opr. ks. dr Józef Stec

kapelan kombatantów

i weteranów Misji Pokojowych ONZ w Europie

Cieplice, 8 maja 2017 r.

Ps. W Apelu Poległych uczestniczyło ok. 200 osób, ludzi związanych z działaniami wojennymi , członkowie ich rodzin, i ponad 500 młodzieży przedstawicieli szkół z Jeleniej Góry i okolic. Pod Pomnikiem Poległych – Mieczami Piastowskimi – ustawiło się 30 sztandarów kombatanckich i 50 sztandarów przedstawicieli szkół i organizacji społecznych Jeleniej Góry i rejonu. Słowo do młodzieży skierował Prezydent Jeleniej Góry Marcin Zawiła, pan pułkownik kombatantów Edward Jakubowski i kapelan kombatantów ks. Józef Stec.