Zdrowie duchowe zmierzające do utrzymania wewnętrznego spokoju: duchowość i religijność jako elementy egzystencji człowieka

Zdrowie duchowe zmierzające do utrzymania wewnętrznego spokoju: duchowość i religijność jako elementy egzystencji człowieka - zachęcam do studiowania omówionego problemu w moim referacie.