Orędzie papieża Franciszka na Wielki Post
ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA  NA WIELKI POST 2024 Bóg prowadzi nas przez pustynię ku wolności Drodzy bracia i siostry! Kiedy nasz Bóg się objawia, obwieszcza wolność: „Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli” (Wj 20, 2). Tak rozpoczyna się Dekalog dany Mojżeszowi na górze Synaj. Lud dobrze wie, o jakim wyjściu mówi Bóg: doświadczenie niewolnictwa jest wciąż odciśnięte w jego ciele. Otrzymuje dziesięć słów na pustyni jako drogę wolności. Nazywamy je „przykazaniami”, podkreślając siłę miłości, z jaką Bóg wychowuje swój lud. Jest to rzeczywiście mocne wezwanie do wolności. Nie wyczerpuje się ono w jednym wydarzeniu, ponieważ dojrzewa podczas wędrówki. Tak jak Izrael na pustyni wciąż ma wewnątrz siebie Egipt – istotnie często żałuje przeszłości i szemrze przeciwko Niebiosom i Mojżeszowi – tak i dziś Lud Boży nosi w sobie przytłaczające więzy, które musi porzucić. Zdajemy sobie z tego sprawę, gdy brakuje nam nadziei i wędrujemy...
33-dniowe rekolekcje indywidualne zawierzenia życia św. Józefowi
Zapraszamy na 33 dniowe rekolekcje indywidualne zawierzenia życia św. Józefowi 16 luty - 19 marca 2024 r.  Podstawą naszych rekolekcji będzie książka „Konsekracja św.Józefowi” ks. D. Callowaya oraz 6 spotkań: - 16 II (piątek) – droga krzyżowa ze św. Józefem; - 19 II (poniedziałek) - spotkanie z ks. Rekolekcjonistą w ramach rekolekcji parafialnych (godz. 19 - po Mszy św.) - oraz kolejne spotkania z katechezą: 26 II, 4 III, 11 III i 18 III (ok. godz. 19 - po Mszy św.). Zakończeniem rekolekcji będzie akt zawierzenia w Uroczystość św. Józefa 19 III br. Zapisy w zakrystii do 12 lutego (byśmy zdążyli sprowadzić książki). Cena książki to ok. 32-34 zł (w zależności od ilości). Konsekracja św. Józefowi to uznanie Go za swego ojca duchowego i pragnienie upodobnienia się do tego pokornego i wiernego opiekuna Świętej Rodziny.  Jego przykład i ochrona...
OŚWIADCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI W KWESTII ABORCJI
W duchu odpowiedzialności za Kościół w Polsce i za dobro naszej wspólnej Ojczyzny, wzywam wszystkich ludzi dobrej woli, by jednoznacznie opowiedzieli się za życiem – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w Oświadczeniu w kwestii aborcji.  OŚWIADCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI W KWESTII ABORCJI W związku z coraz częściej obecnymi w przestrzeni publicznej opiniami o rzekomej konieczności rozszerzenia dostępu do aborcji, chciałem przypomnieć stanowisko Kościoła katolickiego w kwestii prawa do życia. Jest to nauczanie, które odwołuje się do prawa naturalnego, a więc obowiązującego w sumieniu każdego człowieka. Dowodem jest choćby tekst przysięgi Hipokratesa, gdzie czytamy: „Nigdy nikomu, także na żądanie, nie dam zabójczego środka ani też nawet nie udzielę w tym względzie rady; podobnie nie dam żadnej kobiecie środka poronnego”. W przypadku katolika prawo do życia potwierdzone jest dodatkowo autorytetem Kościoła...
Nowi stali lektorzy w naszej diecezji, a w ich gronie nasza parafianka pani Anna Jakubowska
W niedzielę Słowa Bożego biskup legnicki Andrzej Siemieniewski ustanowił 10 lektorów stałych. W tym gronie jest 6 mężczyzn i 4 kobiety. Uroczystość miała miejsce w Domu Słowa podczas nabożeństwa Słowa Bożego. Do tego dnia kandydaci przygotowywali się przez 3 lata w ramach Diecezjalnej Szkoły Liturgicznej oraz Szkoły Stałego Lektora i Akolity. Jak podkreśla ks Mariusz Majewski, liturgista, w tym czasie kandydaci zgłębiali tematy liturgiczne, biblijne oraz uczestniczyli w zajęciach praktycznych. – Ustanowienie kobiet lektorami stałymi to nowość nie tylko w naszej diecezji, ale także w Polsce i w całym Kościele. To dokonuje się na mocy zmian wprowadzonych przez Papieża Franciszka, które dotyczą kan. 230 § 1 KPK, otwierających drogę do posług lektoratu i akolitatu dla kobiet. Jest tam mowa o tym, że świeccy, posiadający wiek i przymioty ustalone dekretem konferencji biskupów, mogą być na stałe przyjęci, przepisanym obrzędem liturgicznym, do posługi lektora i akolity – wyjaśnia ks....
Wizyta duszpasterska w rodzinach 2023/2024
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią po rekolekcjach rozpoczynamy wizytę duszpasterską u naszych parafian. Tradycyjnie w przeddzień planowanej wizyty miniostranci będa pytać czy rodzina życzy sobie spotkania z duszpasterzem.  Osoby, które mogą i chcą spotkać się w godzinach dopołudniowych, prosimy o zgłoszenie tego w zakrystii, a najlepiej zapisać na kartce podając swój adres, nazwisko rodziny i nr tel. do kontaktu. Kartkę można przekazać w zakrystii lub wrzucić na tacę. Można także napisać maila. Wówczas ustalimy odpowiedni dzień i godz. wizyty.  Tradycyjnie dzień przed wyznaczoną datą kolędy, ministranci informują o planowanej wizycie duszpasterskiej.  PIATEK 9 II od godz. 17:00; ul. Promienna.  ŚRODA 7 II od godz. 16:00; ul. Wróblewskiego od 13 do końca. WTOREK 6 II od godz. 17:00; ul. Wróblewskiego 1-12. PONIEDZIAŁEK 5 II od godz. 16:00; ul. Zielona od 6 do końca. NIEDZIELA 4 II od godz. 17:00; ul....
Spotkanie Rady Parafialnej - 9 I 2024 r.
Ksiądz Proboszcz zaprasza członków Rady Parafialnej na spotkanie we wtorek 9 stycznia o godz. 19:00 na plebanii. 
XIII Karkonoski Orszak Trzech Króli w Jeleniej Górze
Zapraszamy do uczestnictwa w XIII Karkonoskim Orszaku Trzech Króli, który rozpocznie się 6 stycznia 2024 roku o godz. 13.00 przy Bazylice Świętych Erazma i Pankracego w historycznym centrum Jeleniej Góry. Celem Orszaku jest radosne bycie razem w wymiarze społecznym całych rodzin, aby pielęgnować tradycję śpiewania kolęd i dzielenia się dobrem. Dlatego też cieszymy się, że wspólnie z Miastem Jelenia Góra możemy, jako Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego, przygotować to wydarzenie dla Mieszkańców regionu. Hasłem tegorocznego Orszaku są słowa: W jasełkach leży! Tradycyjnie drogę Orszaku wyznaczą nam sceny: Zawiązanie Orszaku (schody szkoły katolickiej – ZSK Pankracy), Szałas Pasterzy (schodki Urząd Miasta od strony tramwaju – Miejskie Przedszkole nr 13); Walka dobra ze złem (rozwidlenie – ZSK Pankracy); Dom Heroda (schodki na ul. Bankowej – Szkoła Podstawowa nr 8); Brama nieba (ratusz, pod jelonkiem – MP nr 27 Okrąglaczek) oraz Betlejem – scena główna...
Oratorium o Bożym Narodzeniu
W niedzielę 7 stycznia 2024 roku, w naszym kościele wykonane zostanie: „Oratorium o Bożym Narodzeniu”. Kompozytorem dzieła i dyrygentem jest Adam Mikulski - Jeleniogórzanin. Więcej szczegółów na plakacie. Koncert rozpocznie się o godz. 19:00. Zapraszamy! Wstep wolny. 
Jakie pieniądze Kościół oddaje polskiemu państwu? Wyliczamy
Polski system podatkowy traktuje Kościół katolicki tak jak inne instytucje i osoby fizyczne. Każdy duchowny opłaca podatki: zryczałtowany bądź od wynagrodzenia. Z kolei instytucje kościelne, zarówno prowadzące działalność gospodarczą jak i te nieprowadzące jej, podlegają opodatkowaniu jak wszystkie inne. Wkład Kościoła do budżetu to jednak nie tylko płacone podatki. Jest nim także prowadzenie instytucji wypełniających zadania państwa, chociażby w dziedzinie opieki społecznej czy ochrony zabytków. Podatek zryczałtowany Duchowni, którzy osiągają przychody z działalności duszpasterskiej, płacą podatek zryczałtowany. Księża wikariusze i proboszczowie podlegają opodatkowaniu podobnie jak osoby fizyczne, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą. Obowiązuje ich podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów z ofiar otrzymywanych w związku z pełnionymi obowiązkami duszpasterskimi. Wysokość ryczałtu ustalana jest odrębnie na każdy rok podatkowy przez...
Dyspensa na piątek 29.12
Biskup Legnicki Andrzej Siemieniewski, na podstawie kanonu 87 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udziela wszystkim wiernym przebywającym na terenie diecezji legnickiej dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek 29 grudnia 2023 roku. Wiernych korzystających z dyspensy zachęca się do podjęcia dzieł miłosierdzia bądź innych czynów pokutnych.