Nasi darczyńcy: Fundacja PGE

Miło nam poinformować, że do grona naszych darczyńców, którzy wspierają prace związane z realizacją projektu pn.: „Dostosowanie budynku przy ul. PCK 23 w Jeleniej Górze do prowadzenia działalności edukacyjnej poprzez przebudowę i rozbudowę, ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia bezpieczeństwa ppoż”, dołączyła Fundacja PGE. 

Projekt realizują w partnerstwie dwa podmioty: Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego oraz Parafia rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Jeleniej Górze. 

Beneficjentem projektu są uczniowie Zespołu Szkół Katolickich u św. Pankracego w Jeleniej Górze. 

Dzięki darowiźnie, którą otrzymała Parafia, możliwe było częściowe opłacenie zakupu i montażu kurtyn ppoż. w klasie EI60 i EW 60. 

Dzięki darowiźnie, którą otrzymało Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego, możliwe było zakończenie I etapu wykonania sygnalizacji pożaru (montaż okablowania do czujek, sygnalizatorów, zasilaczy pożarowych). 

 

Fundacja PGE - DZIĘKUJEMY!