Nabór do Liceum Katolickiego w Jeleniej Górze
Dyrektor Akademickiego Liceum Katolickiego w Jeleniej Górze informuje, że trwa jeszcze nabór do kl. 1. Planowane jest otwarcie klasy o profilu biologiczno-chemicznym. Szkoła nie prowadzi naboru elektronicznego, dlatego niezbędny jest kontakt osobisty w budynku przy ul. Kopernika 1 (obok bazyliki). Liceum oferuje wysoki poziom nauczania, co przekłada się na bardzo dobre wyniki egzaminu maturalnego. Atutem szkoły jest praca uczniów w małych grupach.
Biskupi o nauczaniu religii w szkole
Nauczanie religii w polskiej szkole stanowi wielkie dobro dla dzisiejszego młodego człowieka, które wymaga wspólnej troski ze strony rodziny, Kościoła i państwa – napisali biskupi w Stanowisku Konferencji Episkopatu Polski w sprawie zmian w organizacji lekcji religii w szkołach podejmowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski w sprawie zmian w organizacji lekcji religii w szkołach podejmowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Nauczanie religii w polskiej szkole stanowi wielkie dobro dla dzisiejszego młodego człowieka, które wymaga wspólnej troski ze strony rodziny, Kościoła i państwa. Lekcja religii w szkołach publicznych ma miejsce w 23 krajach Europy i jej obecność jest traktowana jako standard systemów edukacyjnych. W Polsce lekcja religii, wyrzucona przez władze komunistyczne po II wojnie światowej, powróciła do szkół publicznych w 1990 roku, kiedy rozpoczęły się procesy demokratyzacji życia w naszej Ojczyźnie....
UWAGA! Zmieniony porządek Mszy w niedziele wakacyjne
Informujemy, że w niedziele wakcyjne, tj. od 23 czerwca do 25 sierpnia, nie będzie Mszy św. o godz. 12:30.  Pozostałe celebracje nie ulegają zmianie.  Pierwsza liturgia Dnia Pańskiego już w sobotę o godz. 18:00. W niedziele o godz.: 7:00; 9:00; 11:00 i 18:00. 
Biskupi: Nikt w imię osobistej wolności nie ma prawa decydować o życiu drugiego człowieka
Nikt w imię osobistej wolności nie ma prawa decydować o życiu drugiego człowieka – napisali biskupi w Liście Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ochrony życia. Zaapelowali w nim o zaangażowanie w prawną ochronę ludzkiego życia oraz o modlitwę w tej intencji. „Życie nowej, unikalnej osoby ludzkiej, rozpoczyna się od poczęcia, czyli połączenia komórek matki i ojca. Od tego momentu każdy człowiek powinien mieć zapewnione pełne prawo do ochrony życia” – czytamy w liście Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ochrony życia, którego tekst został zatwierdzony podczas trwającego w Warszawie 398. Zebrania Plenarnego KEP. Biskupi przypomnieli w nim m.in. słowa św. Jana Pawła II z encykliki Evangelium vitae (nr 101) o tym, że „Nie może istnieć prawdziwa demokracja, jeżeli nie uznaje się godności każdego człowieka i nie szanuje jego praw”. A także słowa papieża Franciszka, który 20 marca br. mówił do Polaków: „Niech Polska będzie ziemią, która chroni życie w każdym...
Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia nagrobka śp. Eugeniusza Klimkiewicza - żołnierza Generała S. Maczka
W poniedziałek 10 VI na Cmentarzu przy ul. Jagiellońskiej, odbędzie się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia nagrobka śp. Eugeniusza Klimkiewicza (*1903; +1979) - żołnierza gen. Stanisława Maczka. Śp. Eugeniusz Klimkiewicz był żołnierzem 2. Korpusu Polskiego na Zachodzie oraz żołnierzem 1. Dywizji Pancernej gen. Maczka. W uroczystości wezmą udział żołnierze 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego, która kultywuje tradycje Dywizji Pancernej gen. S. Maczka. Zapraszamy do udziału dorosłych, dzieci i młodzież, aby wyrazić nasz szacunek i pamięć o wszystkich, którzy bronili i bronią granic oraz godności naszej Ojczyzny. Rozpoczęcie o godz. 10:00. Grób znajduje się w sektorze: I; nr 509.
Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę - spotkanie przedpielgrzymkowe 15 VI 2024 r.
Przewodnik Grupy nr 2 jeleniogórsko-kamiennogórskiej zaprosza na spotkanie przedpielgrzymkowe.  Kochani PIELGRZYMI!  Bardzo serdecznie zapraszam wraz z ks. Arkiem do Szklarskiej Poręby (Parafia św. Maksymiliana) na pielgrzymkowe spotkanie 15 czerwca (sobota).  Plan: 17:00 adoracja prowadzona przez grupę  18:00 Msza św. ze słowem pielgrzymkowym 19:00 spotkanie w radości na parafii Z darem modlitwy ks. Łukasz Toporek  Więcej o tegorocznej Pielgrzymce na: https://pielgrzymkalegnicka.gosc.pl/temat/najwazniejsze-informacje/Haslo-i-plakat 
Oratorium "Psalmy" - niedziela 9 czerwca
W niedzielę 9 VI, w naszym kościele wykonane zostanie Oratorium pt.: „Psalmy”. Jest to dzieło znanego już nam jeleniogórskiego kompozytora Adama Mikulskiego. Koncert dedykujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie tegorocznego Święta Matki, a także naszym darczyńcom. Rozpoczęcie o g. 19:00; wstęp wolny.  Koncert poprzedzi wręczenie: "Nagrody im. Asi Krudys", którą po raz pierwszy przyznało Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjnego u Erazma i Pankracego. 
Zachęta Biskupa Legnickiego do udziału w spotkaniach i wydarzeniach formacyjnych
Biskup Legnicki zachęca do udziału w wydarzeniach formacyjnych organizowanych w najbliższym czasie w naszej diecezji. Należą do nich: - Kongres Wieczystej Adoracji - 1-2 VI;  - VII Kongres Rodzin w Lubinie - 8 VI; - Ewangelizacja Legnicy wraz z koncertem "Ja Jestem" - 15 VI; - Piesza Pielgrzymka Legnicka na Jasną Górę - 27 VII-5 VIII.  Przeczytaj, zaplanuj i przybywaj! 
Dyspensa na piątek po Bożym Ciele
Biskup Legnicki Andrzej Siemieniewski, na podstawie kanonu 87 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udziela wszystkim wiernym przebywającym na terenie diecezji legnickiej dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek 31 maja 2024 roku. Wiernych korzystających z dyspensy zachęca się do podjęcia dzieł miłosierdzia bądź innych czynów pokutnych.
„Stanowczy sprzeciw wobec działań MEN” Oświadczenie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych
Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych diecezji w Polsce obecni na konferencji pod kierownictwem Księdza Biskupa Wojciecha Osiala, Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego KEP, wyrażają stanowczy sprzeciw wobec działań Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących szkolnych lekcji religii. Działania te układają się w pakiet zmian, które są jawną dyskryminacją dzieci i młodzieży uczestniczących w szkolnych lekcjach religii, ich rodziców oraz nauczycieli religii. Dyrektorzy podkreślają, że wszelkie zmiany winny dokonywać się zawsze zgodnie z obowiązującym prawem, na drodze wzajemnego dialogu i w porozumieniu z wszystkimi Kościołami i związkami wyznaniowymi. Konieczne jest zawsze wypracowanie porozumienia strony rządowej z władzami Kościoła i związków wyznaniowych. Wynika to z zapisów w Ustawie o systemie oświaty, Konstytucji RP oraz Konkordatu. Jedynie na drodze dialogu i współpracy można właściwie troszczyć się o rozwój młodych pokoleń Polek i Polaków. Formą...