Katechezy przedchrzcielne w roku 2024

W roku 2024 spotkania dla rodziców przed chrztem dziecka odbędą się: 12 III; 21 V; 10 IX; 5 XI; 10 XII (zazwyczaj godz. 17:00). 

W niedzielę przed podanym terminem, w ogłoszeniach parafialnych, znajdą się informacje szczegółowe. Zapraszamy!