Pascha anno Domini 2023

Naszym Parafianom i Gościom, życzymy Bożego pokoju!
Niech słowa Chrystusa Zmartwychwstałego: „Pokój Wam!”, pomogą nam wszystkim żyć łaską pokoju. Niech pomogą nieść go tam, gdzie żyjemy.
Nieśmy światło Chrystusa Zmartwychwstałego w nasze codzienne życie! 

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!

PRAWDZIWIE POWSTAŁ!