Kancelaria parafialna

 

Kancelaria jest otwarta według następującego harmonogramu:

- Środa: 16.30 – 17.30
- Sobota 9.00 – 10.00
=> WAŻNE! Ewentualne zmiany w godzinach urzędowania podane są w ogłoszeniach z ostatniej niedzieli. 

UWAGA!
W styczniu oraz w lipcu i sierpniu, biuro czynne jest w tylko w soboty (godz. 9:00-10:00). 

Ze względu na ochronę danych osobowych przez telefon nie są udzielane żadne personalne informacje dotyczące wpisów w księgi metrykalne.
Kancelaria jest nieczynna w uroczystości kościelne i państwowe.

POGRZEB KATOLICKI
 • Akt zgonu
 • Zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)

 

MAŁŻEŃSTWO
 • Aktualne metryki chrztu
 • Dowody osobiste
 • Ostatnie świadectwo katechizacji
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezach przedmałżeńskich
 • Zaświadczenie z urzędu stanu cywilnego (niezbędne, gdy narzeczeni chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne, - tzn. Ślub konkordatowy)

Młodzi chcący zawrzeć związek małżeński zgłaszają się w biurze parafialnym na trzy miesiące przed wyznaczoną datą zawarcia małżeństwa

 

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA
 • Metryka chrztu dziecka
BIERZMOWANIE
 • Metryka chrztu
 • Cykl trzyletnich przygotowań do sakramentu
 • Ostatnie świadectwo katechizacji
 • W przypadku osób starszych świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej
CHRZEST
 • Akt urodzenia dziecka (odpis)
 • Wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
 • Dane o rodzicach chrzestnych (imiona i nazwiska)
 • Zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary