Odpust parafialny ku czci Matki Bożej Miłosierdzia anno Domini 2021

Doroczne obchody związane z odpustem parafialnym, stały się w tym roku świętem całej diecezji. 

W tym dniu nasz nowy Biskup udzielił uroczystego błogosławieństwa 12 nowym nadzwyczajnym szafarzom Komunii Świętej (w tej grupie osiem osób to nasi parafianie), a także udzielił posługi stałego lektora czterem mężczyznom i posługi akolity 5 mężczyznom (w tym panu Janowi, od lat związanemu z naszą Parafią). 

Oto komentarz wprowadzający w niedzielną celebrację: „Świętej liturgii przewodniczyć będzie Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Andrzej Siemieniewski – Biskup Legnicki. 

Podczas Liturgii Słowa ks. Biskup pobłogosławi 12 osób do wykonywania funkcji nadzwyczajnego Szafarza Komunii Świętej, czterem dorosłym mężczyznom udzieli posługi stałego lektora oraz pięciu mężczyzn ustanowi akolitami.

Módlmy się, aby ci nasi bracia i siostra, którzy dzisiaj otrzymają specjalne błogosławieństwo, gorliwie wypełniali misję powierzaną im przez Kościół. Módlmy się także w intencji ich i naszych rodzin, abyśmy gorliwie zabiegali o wzrost naszej wiary i byli w świecie świadkami wiary w Chrystusa Zmartwychwstałego. 

Po Ewangelii prezentacji kandydatów dokona tutejszy proboszcz - ks. Mariusz Majewski, a zarazem dyrektor Diecezjalnej Szkoły Stałego Lektora i Akolity. Po homilii ks. Biskup skieruje do nich słowo zachęty, a następnie odmówi nad kandydatami modlitwę. 

W pierwszej kolejności błogosławieństwo otrzymają kandydaci na nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. Następnie ks. Biskup udzieli posługi stałego lektora. Oni z rąk Biskupa otrzymają księgę Pisma Świetego. Akolici po modlitwie błogosławieństwa, otrzymają patenę z hostiami. Obrzęd zakończy modlitwa powszechna”. 

 

Po zakończonej liturgii nowi szafarze, lektorzy i akolici uwiecznili to wydarzenie wspólnym zdjęciem z Pasterzem naszej Diecezji. Zdjęcie wykonane zostało także z gwardzistami Gwardią Matki Bożej, którzy swoją obecnością uświetnili liturgię odpustową. 

Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem ks. Biskupa, była pierwszą częścią trzydniowych obchodów ku czci Matki Bożej. Tego dnia Apelem Jasnogórskim w kaplicy domu parafialnego rozpoczęliśmy adorację Najświętszego Sakramentu, która trwała całą noc, cały dzień, kolejną noc i kolejny dzień. We wtorek w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Ostrobramskiej - Matki Miłosierdzia o godz. 18:00 wyruszyliśmy w procesji eucharystycznej z kaplicy do kościoła. Po odśpiewaniu uroczystego Te Deum Laudamus, otrzymaliśmy błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Następnie rozpoczęła się uroczysta Msza św. pod przewodnictwem ks. kan. dra Andrzeja Ziombry proboszcza Parafii i Sanktuarium św. Jacka w Legnicy, miejsca w którym miał miejsce cud eucharystyczny. Celebrans głosząc odpustowe kazanie wskazał nam na Maryję, jako na pierwsze tabernakulum, na Tę, która pierwsza pod swym sercem nosiła Ciało Pana. 

Podczas liturgii, po recytacji mszalnego credo, nastąpiło zaprzysiężenie członków nowowybranej Rady Parafialnej, którą tworzą dwie niezależnie działające rady: Parafialna Rada Duszpasterska i Parafialna Rada ds. Ekonomicznych. 

Po zakończeniu liturgii członkowie obu rad spotkali się z ks. Proboszczem w sali konferencyjnej. Podczas spotkania Rada się ukonstytuowała, gdzie na funkcję wiceprzewodniczącego w tajnym głosowaniu wybrany został pan Zbigniew Ładziński, a na funkcję sekretarza pani Anna Mysona.

 

A oto relacja w legnickiej edycji "Gościa Niedzielnego".
"Biskup legnicki Andrzej Siemieniewski powierzył mężczyznom i jednej siostrze pełnienie konkretnych funkcji w Kościele". 

W niedzielę 14 listopada w jeleniogórskim kościele pw. Matki Bożej Miłosierdzia biskup legnicki Andrzej Siemieniewski przewodniczył Eucharystii, podczas której pobłogosławił kilkunastu mężczyzn oraz siostrę zakonną do pełnienia funkcji i posług w Kościele.

Część z nich została lektorami, inni akolitami lub nadzwyczajnymi szafarzami Komunii Świętej.

Nowi lektorzy będą sprawować swoją posługę w parafiach: Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Kraśniku, św. Piotra i Pawła w Szklarach Górnych, Matki Bożej Królowej Polski i św. Franciszka z Asyżu w Jeleniej Górze. Nowymi akolitami są mężczyźni z parafii pw. św. Marcina w Jaworze, Objawienia Pańskiego w Brenniku, Matki Bożej Miłosierdzia w Jeleniej Górze-Cieplicach i św. Michała Archanioła w Jeżowie Sudeckim.

Nadzwyczajni szafarze pochodzą z parafii: pw. Matki Bożej Miłosierdzia z Jeleniej Góry-Cieplic, Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Jeleniej Górze, św. Marcina w Jeleniej Górze-Sobieszowie, św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Jeleniej Górze.

Do zadań stałego lektora należy m.in czytanie słowa Bożego podczas liturgii, może on też przedstawiać intencje modlitwy powszechnej. Dodatkowo, już poza samą liturgią, może np. wspierać proboszcza w przygotowaniu wiernych do godnego przyjęcia sakramentów czy też w przygotowaniu i prowadzeniu katechezy dorosłych. Może także prowadzić małe grupy formacyjne i apostolskie, organizować kręgi biblijne, kursy ewangelizacyjne, pomagać w prowadzeniu rekolekcji zamkniętych, a także prowadzić katechezy dla różnych grup.

Akolita z kolei jest pomocą w parafii w ramach liturgii np. podczas samej jej celebracji (podaje księgę, wodę, kadzidło, rozkłada na ołtarzu korporał, puryfikaterz, kielich, palkę i mszał, rozdaje w razie potrzeby wiernym Eucharystię, dokonuje puryfikacji naczyń, gdy nie ma diakona). Może także w przypadkach szczególnych wystawić Najświętszy Sakrament do adoracji bez udzielania błogosławieństwa. Poza Eucharystią może np. wystawiać Najświętszy Sakrament w ramach nabożeństw. Wspiera duszpasterzy, pomagając w przygotowaniach liturgii albo odwiedzając chorych, zanosząc im Komunię Świętą w niedzielę. Tym samym angażują się w parafii w pomoc osobom chorym i potrzebującym. 

Autor: Jędrzej Rams 

Za.: https://legnica.gosc.pl/doc/7222093.Jelenia-Gora-Nowi-lektorzy-akolici-i...

Kazanie ks. Biskupa: https://www.youtube.com/watch?v=FkDVELtF13w&t=5s

Galeria zdjęć: https://legnica.gosc.pl/gal/spis/7222098.Funkcje-i-blogoslawienstwa