Informacje nt wyborów do Rady Parafialnej

Kalendarium i procedury wyborów 
do Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Parafialnej Rady ds. Ekonomicznych 
Parafii pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Jeleniej Górze 
opracowane na podstawie statutów w/w rad 

 

W parafii działają dwie rady: 

  1. Parafialna Rada Duszpasterskiej
  2. Parafialna Rada ds. Ekonomicznych

 

Kierując się wytycznymi zawartymi w statutach w/w rad ustalono, że: 

1. W skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej (=PRD) wejdzie: 16 osób. W tym: 

  • 5 osób z urzędu (w tym proboszcz, jako jej przewodniczący); 
  • 3 osoby z wyboru proboszcza; 
  • 8 osób z wyboru wiernych. 

 

2. W skład Parafialnej Rady ds. Ekonomicznych (=PRE) wejdzie: 7 osób. W tym: 

  • 2 osoby z wyboru proboszcza;
  • 4 osoby z wyboru wiernych;
  • proboszcz, jako przewodniczący rady. 

 

Zgłaszanie kandydatów ma formę pisemną. 

Zgłoszenie powinno zawierać imię nazwisko, ewentualnie adres zamieszkania kandydata, zaznaczając do której rady zgłaszamy wskazaną osobę. Jedną osobę można zgłosić do PRD i do PRE. 

Jedno zgłoszenie może zawierać kilku kandydatów. 

Zgłoszenia można przekazywać od 19 .09.2021 r. na kartce w zakrystii, w biurze parafialnym, via mail (parafiapck@gmail.com), można także przekazać kartkę przy okazji składania ofiar na tacę.  

 

W piątek 8 października ks. Proboszcz przy pomocy członków komisji wyborczej, którą wyłoniła ustępująca Rada, ustali listy wyborcze do PRD i PRE, pytając kandydatów o zgodę. 

W niedzielę 10.10.2021 r. nastąpi ogłoszenie listy kandydatów. 

Wybory odbędą się w niedzielę 17.10.2021 r.