Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia nagrobka śp. Eugeniusza Klimkiewicza - żołnierza Generała S. Maczka

W poniedziałek 10 VI na Cmentarzu przy ul. Jagiellońskiej, odbędzie się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia nagrobka śp. Eugeniusza Klimkiewicza (*1903; +1979) - żołnierza gen. Stanisława Maczka. Śp. Eugeniusz Klimkiewicz był żołnierzem 2. Korpusu Polskiego na Zachodzie oraz żołnierzem 1. Dywizji Pancernej gen. Maczka. W uroczystości wezmą udział żołnierze 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego, która kultywuje tradycje Dywizji Pancernej gen. S. Maczka. Zapraszamy do udziału dorosłych, dzieci i młodzież, aby wyrazić nasz szacunek i pamięć o wszystkich, którzy bronili i bronią granic oraz godności naszej Ojczyzny. Rozpoczęcie o godz. 10:00. Grób znajduje się w sektorze: I; nr 509.