Nabór do Liceum Katolickiego w Jeleniej Górze

Dyrektor Akademickiego Liceum Katolickiego w Jeleniej Górze informuje, że trwa jeszcze nabór do kl. 1.
Planowane jest otwarcie klasy o profilu biologiczno-chemicznym. Szkoła nie prowadzi naboru elektronicznego, dlatego niezbędny jest kontakt osobisty w budynku przy ul. Kopernika 1 (obok bazyliki).

Liceum oferuje wysoki poziom nauczania, co przekłada się na bardzo dobre wyniki egzaminu maturalnego.
Atutem szkoły jest praca uczniów w małych grupach.