Dyspensa na piątek 8 marca

W związku z przypadającym w piątek 8 marca Dniem Kobiet, Biskup Legnicki Andrzej Siemieniewski, na podstawie kanonu 87 Kodeksu Prawa Kanonicznego (biskup diecezjalny może dyspensować wiernych - ilekroć uzna to za pożyteczne dla ich duchowego dobra), udziela wszystkim wiernym przebywającym na terenie diecezji legnickiej dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek 08 marca 2024 roku.

Wiernych korzystających z dyspensy zachęca się do podjęcia dzieł miłosierdzia bądź innych czynów pokutnych.

Przypominamy, że korzystanie z dyspensy nie jest obowiązkowe...