Nowenna w intencji Ojczyzny, zgody narodowej i poszanowania życia ludzkiego; 16-24 III 2024 r.

ZAPROSZENIE DO MODLITWY NOWENNOWEJ W INTENCJI OJCZYZNY

W związku z rodzącą wiele pytań i niepokojów sytuacją społeczną w naszej Ojczyźnie, proszę wszystkich o wspólną modlitwę w ważnych dla naszego kraju intencjach.

Zapraszam do włączenia się w modlitwę nowennową „Akcja 21:20” w intencji Ojczyzny, zgody narodowej i poszanowania życia ludzkiego. Nowenna będzie mieć miejsce w dniach od 16 do 24 marca 2024 roku, czyli przed Dniem Świętości Życia, przypadającym dnia 25 marca.

W łączności z Sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze wznośmy nasze modlitwy do Boga, odmawiając Apel Jasnogórski,  po nim, o godz. 21:20 modlitwy nowennowe, także po każdej Mszy św. Jeśli nie będzie to możliwe, nowennę można odmówić indywidualnie w dowolnym momencie dnia.

Układ Nowenny jest bardzo prosty. Wystarczy odczytać intencję na dany dzień i odmówić „Ojcze nasz”, „Zdrowaś Maryjo” oraz modlitwę w intencji Ojczyzny, np. autorstwa ks. Piotra Skargi. Zachęcam gorąco, aby odmawiać modlitwę w kościołach, kaplicach, parafiach i wspólnotach duszpasterskich.

Pragniemy modlić się za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli i bł. ks. Jerzego Popiełuszki - wielkich orędowników Polski. 

✠ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 4 marca 2024 roku

W naszej Parafii modlić się będzimey na zakoończenie każdej Mszy św. od soboty 16 III do niedzieli 24 III. 

UKŁAD NOWENNY

JAK SIĘ MODLIĆ

Znak krzyża

Odczytanie intencji na dany dzień

Ojcze nasz...

Zdrowaś Maryjo...

Dowolna Modlitwa w intencji Ojczyzny (sugerowana Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi SJ)

Modlitwa za Ojczyznę 
Boże, Rządco i Panie narodów, 
z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, 
a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, 
błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, 
chwałę przyniosła Imieniu Twemu, 
a syny swe wiodła ku szczęśliwości. 
Wszechmogący wieczny Boże, 
spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom 
i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, 
byśmy jej i ludowi Twemu, 
swoich pożytków zapomniawszy, 
mogli służyć uczciwie. 
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, 
rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym 
mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. 
Przez Chrystusa, Pana naszego. 
Amen.