Remont dachu kościoła. Zaproszenie do składania ofert.

Działając w imieniu i na rzecz Parafii rzymsko-katolickiej pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Jeleniej Górze ul. PCK 23 (parafia w Cieplicach Śląskich – Zdrój), zapraszamy do złożenia oferty na wymianę pokrycia dachu budynku Kościoła; 

Budynek kościoła położony jest w Jeleniej Górze - Cieplicach przy ul. PCK 23, 

Ofertę należy złożyć osobiście w dniu 17 maja 2022 roku w godzinach od 16:30 do 17:00; lub przesłać w wyznaczonym terminie na adres mailowy: parafiapck@gmail.com

Miejsce składania oferty: 

Biuro Parafialne (kancelaria) parafii pw. Matki Bożej Miłosierdzia; 58-560 Jelenia Góra-Cieplice; ul. PCK 23. 

 

W załączeniu ślepy kosztorys zawierający:

- W1 przedmiar robót 

- W2 nakłady rzeczowe 

- W3 robocizna

- W4 materiały

- W5 sprzęt

W celu otrzymania powyzszych plików prosimy o maila, na którym prześlemy wskazane dokumenty ( parafiapck@gmail.com ). 

Informacje uzupełniające:

Roboty konieczne, nieuwzględnione w kosztorysie inwestorskim, będą rozliczane kosztorysem powykonawczym, wg książki obmiarów; szczegóły określi umowa o roboty budowlane. 

Z upoważnienia ks. Proboszcza - mgr inż. Danuta Duch-Mackaniec