Szkoły katolickie rozpoczynają nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022

Szkoła Podstawowa ogłasza nabór do klasy 1. Szczegółowe informacje znajdują się na plakacie poniżej. Istniej także możliwość przepisania dziecka do klasy 2; 3; 4 i 5. Klasa 6 otwarta zostanie, gdy będzie przy najmniej 15 chętnych. 

Liceum Akademickie ogłasza nabór do klasy 1. Szczegółowe informacje znajdują się na plakacie poniżej. Istnieje też możliwość dołączenia do klasy 2 i 3 liceum czteroletniego. 

Szkoły są placówkami publicznymi, tak więc nauka jest bezpłatna. W związku z tym, że subwencja oświatowa nie jest wystarczająca na pokrycie kosztów prowadzenia szkoły, organ prowadzący prosi rodziców o miesięczne wpłaty (SP 170 zł; LA 270 zł). Zaznaczając zawsze, że wpłacanie darowizn nie jest warunkiem do przyjęcia i kontynuowania nauki przez ucznia. Sprawy finansowe opierają się na wzajemnym szacunku i zrozumieniu z obu stron. 

Zajęcia dla klas młodszych SP odbywają się na PCK 23 w Cieplicach, a dla kl. 7 i 8 SP oraz LA na Kopernika 1 w centrum Jeleniej Góry.

Szkoła uczy i wychowuje, wprowadzając dzieci i młodzież w „Świat Wartości”, które mają wpływ na kształtowanie całego człowieka, we wszystkich wymiarach życia. 

Zapraszamy!