Chór parafialnya

Chór parafialny

Nasz parafialny chór mieszany istnieje w parafii Matki Bożej Miłosierdzia w Jeleniej Górze - Cieplicach od 2010 roku. 

Po odejściu ks. Łukasza Kutrowskiego z cieplickiej parafii, w 2011 roku prowadzenie chóru przejął pan Marek Drewnikowski, pełniący równocześnie obowiązki organisty tutejszej parafii.

Na przestrzeni kilku lat istnienia skład chóru ulegał zmianom. Próby odbywają się regularnie raz w tygodniu w sali domu parafialnego. W repertuarze oprócz pieśni związanych tematycznie z przebiegiem roku liturgicznego oraz innych śpiewów liturgicznych, posiadamy także kilka utworów o tematyce religijnej, a pochodzących z literatury muzyki klasycznej.

Chór śpiewa głównie podczas Mszy Świętych i uroczystości religijnych w macierzystym kościele. Szczególnie starannie są przygotowywane śpiewy Triduum Paschalnego.

Corocznie w okresie Bożego Narodzenia są organizowane wspólnie z innymi zespołami śpiewaczymi koncerty kolędowe. Dotychczas gościliśmy u siebie chór z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłakowicach i dwukrotnie dziecięcy chór "Czerniczanki" z parafii św. Michała Archanioła w Czernicy.  W tym roku gościliśmy chór z parafii św. Judy Tadeusza w Jeleniej Górze. Nasz chór w odpowiedzi na zaproszenia brał również udział w koncertach kolędowych w wymienionych parafiach. Chór uczestniczy też w dorocznych przeglądach chórów Diecezji Legnickiej.

Dla chórzystów praca nad przygotowywaniem pieśni i późniejsza ich prezentacja jest źródłem satysfakcji osobistej, a przede wszystkim stanowi szczególną formę modlitwy, w myśl stwierdzenia św. Augustyna "Bis orat, qui cantat - kto śpiewa, podwójnie się modli".