Konwiwencja Wspólnoty Neokatechumenalnej

W dniach 26-27 lutego br., w Domu na Białej Dolinie - w górnej części Szklarskiej Poręby - odbyła się konwiwencja wspólnoty neokatechumenalnej z naszej parafii. Podczas wyjazdu, którego celem była integracja wspólnoty i doświadczenie jedności, przeżyliśmy przepiekną liturgię pokutną zakończoną indywidualną spowiedzią, a po niej uroczystą Eucharystię, w czasie której każdy mógł podzielić się tym, co usłuszał w Słowie Bożym, tym co go dotknęło. Kolejnego dnia odprawiliśmy poranne laudesy, modląc się jutrznią z Liturgii Godzin, po czym zasiedliśmy do "kręgu doświadczeń", który służy oczyszczeniu relacji wśród braci i każdy mógł powiedzieć co daje mu bycie we wspólnocie  i jakie kroki poczynił w drodze ku chrześcijańskiej doskonałości. Atmosfera wyjazdu była iście braterska, czemu sprzyjały komfortowe, wygodne pokoje oraz bardzo smaczne i elegancko serwowane posiłki. Podczas wyjazdu została poświęcona ikona Matki Bożej z Dzieciątkiem, będąca jedny z głównych symboli i znaków rozpoznawczych Drogi Neokatechumenalnej.

Artykuł i foto: Ks. Łukasz Frątczak