BezKresni - Wielka Zbiórka Krwi Pamięci Kresów

Już w najbliższy poniedziałek, 11 lipca 2022 r., na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze, odbędzie się #BezKresni - Wielka Akcja Dawców Zdrowia.
Rejestracja Krwiodawców oraz potencjalnych Dawców szpiku przewidziana jest w godzinach od 9:00 do 13:00.
Pierwotne wydarzenie pn. „BezKresni - Wielka Zbiórka Krwi Pamięci Kresów” zostało zainicjowane w 2018 r. z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 75. rocznicy Krwawej Niedzieli na Wołyniu. Ta inicjatywa inspirowana wieloma społecznymi zrywami serc Polaków, niosącymi ze sobą piękne idee, bierze sobie za cel kultywowanie pamięci o wielowiekowej tradycji Kresów dawnej Rzeczpospolitej oraz rekordową zbiórkę krwi. Potrzeba jej każdego dnia, a szczególnie w okresie wakacji.
W 2020 roku w ramach Akcji rozpoczęto całoroczny projekt pn. „Plakat Ratunkowy”, a w 2021 roku, ze względu na trwający stan epidemii, Akcja rozszerzyła swój zasięg oraz formułę o zbiórkę osocza, angażując liczne instytucje publiczne pod hasłem #BezKresniChallenge