Otrzymamy ponad milion złotych ze środków unijnych na termomodernizację domu parafialnego

Drugi ważny temat związany z działaniami gospodarczymi Parafii, to prace dotyczące termomodernizacji domu parafialnego. 

Nasza Parafia przystąpiła do realizacji projektu pod nazwą: „Termomodernizacja budynku przeznaczonego na cele edukacyjno-kulturalne przy ul. PCK 23 w Jeleniej Górze”. Liderem projektu jest Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego, a nasza Parafia ma status: „Partnera Projektu”. 

Wysokość unijnej dotacji wyniesie: 1.183.266,96 zł

Całość zaplanowanych prac to kwota: 2.424.602,46 zł. 

Wkład własny to kwota: 1.241.335,50 zł. 

Otrzymanie środków było możliwe dzięki temu, że w budynku funkcjonuje szkoła oraz to, że pod adresem PCK 23 ma swoją siedzibę Stowarzyszenie Święta Matki. W ten sposób pozyskaliśmy  środki na obiekt, który zgodnie z prawdą przeznaczony jest na cele edukacyjne i kulturalne. 

Choć dotacja obejmuje niecałe 50% kosztów, to termomodernizacja zostanie przeprowadzona w całym obiekcie. Spowodowane jest to tym, iż prace w części mieszkalnej plebanii i w klasztorze sióstr należą do tzw. środków niekwalifikowanych.  

Pośród zaplanowanych prac wymienione zostaną drewniane okna, których najwięcej jest w części klasztornej i w całym przyziemiu. Docieplony zostanie strop, dach oraz wszystkie ściany budynku. Zaplanowana jest także rozbudowa w części od strony garaży, gdzie powstanie sala wielofunkcyjna z zapleczem kateringowym, z przeznaczeniem na spotkania dla grup parafialnych (łączna powierzchnia: prawie 150 m2 wraz z toaletą dla osób niepełnosprawnych). Będzie także zainstalowana winda w przybudówce, dzięki czemu osoby niepełnosprawne bez problemu będą mogły dostać się na poziom kaplicy oraz wyższe poziomy budynku parafialnego. 

 

Stowarzyszenie podjęło już starania w celu pozyskania darczyńców, którzy zechcą wesprzeć swoimi darowiznami wkład własny do projektu. Podobnie Parafia podejmuje starania w tym względzie. Zachęcamy i prosimy o pomoc w pozyskiwaniu darowizn. Wyzwanie jest wielkie, ale przy zaangażowaniu wielu, wiele można osiągnąć. 

 

Darowizny można wpłacać na rachunek Parafii z dopiskiem: „Termomodernizacja". 

Parafia rzymsko-katolicka pw. Matki Bożej Miłosierdzia 

PL 58-560 Jelenia Góra-Cieplice; ul. PCK 23; 

Santander Bank: 86 1090 2633 0000 0001 0531 6055

 

Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć z wizualizacją projektu.