Św. Cecylia - patronka muzyki kościelnej

Z okazji dorocznego wspomnienia Patronki muzyki oraz muzyków kościelnych w domu parafialnym spotkali się członkowie Chóru, Diakoni Muzycznej i reprezentanci Scholi dziecięcej. 

Spotkanie było okazją dla Proboszcza do wyrażenia wdzięczności wobec wszystkich, którzy angażują się w piękno muzyki sakralnej w naszej Parafii. Przy tej okazji nie zabrakło też i wspólnego śpiewu.