Konsultacje społeczne w sprawie nadania nowych nazw dla ulic i ronda w Cieplicach

Informujemy, że nasza Parafia złożyła wniosek do Przewodniczącego Rady Miasta Jelenia Góra o nadanie rondu u styku ulic: Wolności, Cervi, Dwudziestolecia i Podgórzyńskiej, imienia: „Księdza Prałata Józefa Steca”. Do wniosku dołączone były listy poparcia z ok. 200 podpisami, tych naszych parafian, którzy jeszcze wiosną wsparli tę inicjatywę. Do 29 XI Miasto prowadzi konsultacje społeczne nt nadania nazw nowym ulicom (w samych Cieplicach jest ich 13).

Zachęcamy, aby włączyć się w konsultacje i oddać głos na jedną ze zgłoszonych wcześniej propozycji, a zwłaszcza przy rondzie wskazać osobę śp. ks. Józefa Steca z pośród 10 innych propozycji. 

We wcześniejszym etapie przyjmowane były propozycje nazw. Teraz z tych propozycji należy wybrać tę, którą Państwa zdaniem, należałoby nazwać ulicę.

Jak to zrobić? Wystarczy przejść do panelu konsultacji (link poniżej), zalogować się, podając podstawowe dane (imię i nazwisko, pesel) a następnie wziąć udział w głosowaniu, postępując zgodnie z instrukcją. Lokalizacje ulic można znaleźć w ankiecie, w załącznikach.
Głosowanie potrwa do niedzieli 29 listopada 2020r. do północy.
Uwaga! Niniejsze konsultacje mają charakter pomocniczy, ostateczną decyzję ws. nazw ulic podejmie Rada Miasta Jeleniej Góry, na wniosek Komisji Statutowo-Organizacyjnej i Spraw Społecznych.
Link: http://konsultacje.jeleniagora.pl/