Zarządzenie Biskupoa Legnickiego z 30 maja 2020 roku

Zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentu.