W naszym kościele na liturgii może być max. 106 osób

Drodzy Parafianie! 

W związku z regulacjami dotyczącymi zgromadzeń liturgicznych informujemy, że od 20 kwietnia w naszym kościele jednorazowo we Mszy św. może uczestniczyć maksymalnie 106 osób.

W niedziele Msze św. celebrujemy o godz.: 7:00; 9:00; 11:00; 12:30; 18:00. W dni powszednie o godz.: 7:00 i 18:00.

Wierni przebywając w kościele zobowiązani są do zakrywania ust i nosa, jak również zachowania stosownej odległości: 2 m (nie dotyczy członków rodzin mieszkających razem).

Zachęcamy do modlitwy w rodzinach, zwłaszcza na różańcu codziennie o godz. 20:30 i prosimy, aby dostosować się do wprowadzonych obostrzeń.