Życzenia paschalne anno Domini 2020

Wszystkim naszym Parafianom, obecnym na liturgii w świątyni i czytającym te słowa na stronie internetowej, życzymy wypełnienia się słów z Orędzia paschalnego, śpiewanego w Wielką i Świętą Noc Zmartwychwstania Pańskiego: „O, zaiste błogosławiona noc, jedyna, która była godna poznać czas i godzinę zmartwychwstania Chrystusa. O tej to nocy napisano: a noc jako dzień zajaśnieje, oraz: noc będzie mi światłem i radością”. Przeżywając Wielkanoc, święta paschalne, życzymy Wam niech noc świata, której doświadczamy w tych dniach wokół nas, zwyciężona zostanie światłem Chrystusa ZMARTWYCHWSTAŁEGO!
„Uświęcająca siła tej nocy oddala zbrodnie, z przewin obmywa, przywraca niewinność upadłym, a radość smutnym, rozprasza nienawiść, usposabia do zgody i ugina potęgi”. Więc nie lękajcie się! Bo do Życia należy ostatnie słowo! Śmierć została pokonana! On  bowiem jest słońcem, które nie zna zachodu, On Jezus Chrystus Zmartwychwstały!

Wasi duszpasterze: ks. dr Mariusz Majewski - proboszcz; ks. dr Krzysztof Zabłocki - wikariusz