Nowa data I SPOWIEDZI i I KOMUNII ŚWIĘTEJ

Stosując wskazania zawarte w Zarządzeniu Biskupa Legnickiego z 27.03.2020 r., po konsultacjach podjetych z przedstawicielami rodziców dzieci przygotowujacych się do I Spowiedzi i I Komunii Świętej informuję, że uroczystości te przeniosione zostają na: Spowiedź - sobota 12 IX 2020 r. (godz. 10:00); Komunia Święta - niedziela 13 IX 2020 r. (godz. 11:00). 
ks. Mariusz Majewski - proboszcz.