Z A R Z Ą D Z E N I E w sprawie duszpasterstwa w stanie pandemii

Poniżej treść Zarządzenia Biskupa Legnickiego w sprawie duszpasterstwa w stanie pandemii. Zachęcamy do lektury dokumentu.