Ważne informacje: na Mszy św. max. 5 osób

Drodzy Parafianie! 

    W związku ze zmianą regulacji dotyczących zgromadzeń informujemy, że we Mszy św. może uczestniczyć maksymalnie 5 osób. Z tego powodu prosimy, aby na Mszę św. przychodziły tylko osoby zamawiające intencje. 

    W niedzielę 29 marca będziemy sprawować dodatkowe Msze św. o godz.: 10:00 i 15:00.
    Zachęcamy do modlitwy w rodzinach, zwłaszcza na różańcu codziennie o godz. 20:30 i prosimy, aby dostosować się do wprowadzonych obostrzeń.