WAŻNE ogłoszenia na 22 i 29 marca 2020 r.

Drodzy Parafianie! 

W związku z zaistniałą w naszym kraju sytuacją informujemy, że na zgromadzeniu liturgicznym nie powinno przebywać więcej niż 50 osób.
Dlatego też w niedzielę 22 i 29 marca br. będą celebrowane dodatkowe Msze św. o godz. 10:00 i 15:00. 

W naszym kościele, który ma ogromną kubaturę, prosimy zajmować miejsca tak, aby zachować zalecaną od siebie odległość 1 m. Otwarte będą także balkony na chórze. 

Apelujemy, aby osoby starsze, dzieci oraz chorzy pozostali w domach, nie narażając siebie i innych.

Apelujemy także, aby zadbać o osoby starsze, które szczególnie w tym czasie mogą potrzebować konkretnej pomocy.

Zapraszamy do włączenia się w codzienną modlitwę różańcową w swoich domach, całymi rodzinami, modląc się o godz. 20:30. 

Zachęcamy także do zapoznania się z listą transmisji Mszy św. poprzez telewizję, radio i internet: http://diecezja.legnica.pl/transmisje-mszy-swietych/