Zawierzenie Jezusowi przez ręce Maryi wg. Św. Ludwik Maria Grignon de Montfort

W drugą niedziele adwentu tj. 8 grudnia obchodziliśmy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Podczas Mszy św. w tym dniu 55 osób po 33 dniach przygotowywania się wg św. Ludwika Marii Grignion de Montfort wypowiedziało Akt zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi. Zanim wypowiedzieli ten akt, zgłębiali czym jest doskonałe nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny, Tej która pierwsza zaufała i cała zanurzona jest w Bogu i która jest dla nas wzorem pokornego i nieustannego fiat. Spośród tych osób 27 po raz pierwszy złożyło uroczysty akt, a pozostałe 28 osób ponawiało go. Wszyscy członkowie poznawali tajemnice Chrystusa i cnoty Maryi, przechodząc codzienne ćwiczenia duchowe i uczestnicząc w cotygodniowych Mszach św. i spotkaniach formacyjnych. Osoby, które po raz pierwszy zawierzały się Jezusowi przez ręce Maryi, jako zewnętrzny znak niewoli miłości i przynależności do Niej, przyjęło poświecony łańcuszek na rękę i złożyli własnoręcznie podpisany akt zawierzenia. Akty te zostaną zawiezione do Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny w Niepokalanowie, tam też odprawiona zostanie Msza św. w intencji zawierzonych.                                           Elżbieta Jędrosz