Rekolekcje Wielkopstne dla Dzieci

Okres Wielkiego Postu to czas pokuty i wyrzeczenia, ale także nauki i rozwoju. Troszcząc się o duchowe przygotowanie do Wielkanocy w dniach od 26 do 28 lutego w Szkole Podstawowej nr 3, obyły się rekolekcje dla dzieci. Bożą naukę i miłość Boga do każdego człowieka przybliżył nam ks. Krzysztof Sieradzki. Ksiądz rekolekcjonista ukazał dzieciom jak dobry jest Bóg, Jego troskę o nas i pragnienie byśmy żyli pięknie, byli dobrzy i pełni Bożej miłości. Uświadomił nam także czym jest grzech i jak go pokonać. Rekolekcje zakończyły się w kościele Matki Bożej Miłosierdzia, gdzie dzieci klas IV-VII przystąpiły do Sakramentu Pokuty, a następnie wraz z młodszą grupą uczestniczyły w Eucharystii.

Artykuł: ks. Łukasz, foto: Monika Jędrosz