Plan KOLĘDY i kilka wskazówek

Dla wielu rodzin wizyta duszpasterska jest wyzwaniem. Ksiądz nie stoi już daleko na ambonie, ale przychodzi do naszego domu, żeby modlić się i rozmawiać. Jak się przygotować do takiej wizyty?

 

Ważne, aby w miarę możliwości rodzina podczas wizyty kapłana była w komplecie.
 

Jakie rzeczy przygotować?
Jednym z ważnych elementów kolędy jest błogosławieństwo domu i domowników. Wymaga to przygotowania kilku rzeczy przed wizytą:

 1. Stół nakryty białym obrusem
 2. Naczynie ze święconą wodą
 3. Kropidło
 4. Stojący krzyż
 5. Zapalone świece
 6. Biblia

Jeśli nie mamy akurat święconej wody, należy nalać zwykłej wody z kranu do miseczki i poprosić księdza na początku wizyty o jej pobłogosławienie.

Jak przebiega wizyta?
Ksiądz wchodząc do domu, wita się zazwyczaj słowami: „Pokój temu domowi!”, na co odpowiadamy: „I wszystkim jego mieszkańcom”. Następnie podchodzi do przygotowanego przez nas stołu, na którym znajduje się krzyż i palą się świeczki i rozpoczyna modlitwę. Po uczynieniu znaku krzyża odmawiamy wspólnie, jak jedna rodzina, modlitwę „Ojcze nasz”. Następnie kapłan modli się nad domownikiem jedną z czterech możliwych modlitw: „Pobłogosław Panie, Boże Wszechmogący, to mieszkanie, aby w nim trwały: zdrowie i czystość, dobroć i łagodność oraz wierność w wypełnianiu Twoich przykazań; aby zawsze składano Ci dzięki. A błogosławieństwo Twoje niech pozostanie na tym miejscu i nad jego mieszkańcami teraz i na zawsze. Amen”.
Później ksiądz, kropiąc domowników wodą święconą, błogosławi ich słowami: „Niech to mieszkanie i wszystkich w nim mieszkających błogosławi Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen”. Kiedy zostaniemy pokropieni, pobożnie jest się przeżegnać.

Po tych obrzędach warto zaproponować księdzu miejsce siedzące, gdyż przechodzimy do rozmowy. Tutaj nie ma ściśle wyznaczonych tematów, ksiądz jednak zazwyczaj chciałby lepiej poznać swoich parafian. Najlepiej przyjąć zatem zasadę życzliwego słuchania i rozumienia: ksiądz nie ma złych intencji, kolędowanie i poznawanie swoich parafian jest jego obowiązkiem. Rozmowa trwa zazwyczaj kilka/kilkanaście minut. 

Czego nie robić?
Jest kilka rzeczy, których na pewno nie wypada robić podczas wizyty duszpasterskiej:

 1. Pamiętajmy o wyłączeniu telewizora.
  Przeszkadza on w skupieniu zarówno podczas modlitwy jak i rozmowy.
 2. Nie proponujmy alkoholu.
 3. Musimy mieć na uwadze, że nie jesteśmy jedyną rodziną, którą ksiądz odwiedza tego dnia. 
 4. Jeśli to możliwe należy schować psa, jeśli ten mógłby zakłócić wizytę kapłana.

Program wizyty duszpasterskiej 28.01. – 01.02.2019

Niedziela 27.01.2019r. od godz. 14:30

ul. Daniłowskiego 1 – 8  

ul. Daniłowskiego 9 - 18

Poniedziałek 28.01.2019r. od godz. 15:30

ul. XX-lecia 6,7,8

 ul. XX-lecia 9,10,11,12

Wtorek 29.01.2019r. od godz. 15:30

ul. Barlickiego

ul. XX-lecia 13,14,14a,14b

Środa 30.01.2019r. od godz. 15:30

Boh. Września 1-13

Boh. Września 14-25a

Czwartek 31.01.2019r. od godz. 15:30

 ul. Podgórzyńska 2,3,4

Piątek 01.02.2019r.  od godz. 15:30

ul. Podgórzyńska 1,1a,1b,5,6,8,10

dodatkowa