Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Święta Matki

Szanowne Panie, Szanowni Panowie!
Zgodnie z par. 25 Statutu Stowarzyszenia Święta Matki, Zarząd zaprasza swoich Członków na Walne Zgromadzenie. 
W imieniu Pana Prezesa, Członków Zarządu oraz własnym serdecznie Państwa zapraszam w czwartek 29 czerwca 2023 roku. Spotkanie poprzedzi Msza św. w kościele Matki Bożej Miłosierdzia o godz. 18:00. Następnie w sali konferencyjnej domu parafialnego o godz. 19:00, rozpoczniemy Zebranie. Do zobaczenia! 

Za Zarząd 
ks. Mariusz Majewski 
wiceprezes Zarządu

 

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków

Zarząd Stowarzyszenia Święta Matki działając na mocy par. 25 Statutu, zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. 

Zebranie odbędzie się 7 czerwca 2024 r. (piątek) w sali konferencyjnej domu parafialnego przy ul. PCK 23 o godzinie 19:00.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

1.  Rozpoczęcie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
2.  Sprawdzenie kworum.
3.  Otwarcie Zebrania przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
4.  Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
5.  Wybór Sekretarza Zgromadzenia.

(CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA)
6.  Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu za rok 2023.
7.  Przedstawienie sprawozdań finansowych z działalności Zarządu za rok 2023.

8.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania: merytorycznego i finansowego z działalności Zarządu za rok 2023. 

9.  Omówienie bieżącej działalności Stowarzyszenia. 

10.  Przedstawienie planów działań Stowarzyszenia na rok 2024 i 2025, w tym w zakresie źródeł  dochodów Stowarzyszenia. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej.

(WOLNE WNIOSKI I DYSKUSJA)
12.  Zgłoszenie pytań i wolnych wniosków. 

Jelenia Góra, 17.05.2023 r.