II dzień świąt - wspieramy uczelnie katolickie w Polsce

W drugi dzień świąt traycyjnie naszą modlitwą i darem serca wspieramy uczelnie katolickie w Polsce. 

Zachęcamy do lektury listu rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz listu rektorów Papiekiego Wydziału Teologocznego i Metropolitarnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu.