Sesja naukowa z okazji XXIII Dnia Papieskiego w naszej parafii - relacja

W niedzielę 8 października w naszej parafii pod patronatem Biskupa prof. Andrzej Siemieniewskiego - biskupa legnickiego, miała miejsce sesja naukowa z okazji XXIII Dnia Papieskiego. Organizatorem był Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Legnickiej oraz Parafialny Oddział Akcji Katolickiej. Temat przewodni sesji to: „Wartości Chrześcijańskie w życiu publicznym. Społeczna rola Kościoła w nauczaniu Papieża Jana Pawła II”.

Sesję naukową rozpoczęto uroczystą Mszą św. pod przewodnictwem Biskupa Legnickiego. Ksiądz Biskup podczas Eucharystii wygłosił homilię o pokoju i aktywności w życiu społecznym. Nawiązał do czytań z Księgi Proroka Izajasza, Listu Św. Pawła Apostoła do Filipian i Ewangelii według św. Mateusza. Cytował także fragmenty przemówienia Jana Pawła II z pielgrzymki do Legnicy.

Po zakończonej liturgii odbył się krótki koncert kwartetu smyczkowego Dolnośląskiej Filharmonii w Jeleniej Górze. W koncercie zatytułowanym: „Śladami Światowych Dni Młodzieży dla św. Jana Pawła II”, zaprezentowane zostały m.innymi utwory ze Światowych Dni Młodzieży. Po koncercie uczestnicy sesji udali się do auli - oratorium w domu parafialnym, aby uczestniczyć w  zasadniczej części sesji naukowej. Po słowie wstępnym Jana Zimroza -  Prezesa Akcji Katolickiej Diecezji Legnickiej i otwarciu sesji przez ks. Biskupa, głos zabrał prof. Stanisława Gebhardt, Kawaler Orderu Orła Białego. W krótkim wystąpieniu nakreślił swoją drogę do wolnej Polski tułając się po świecie i o tą wolną Polskę walcząc.

Następnie ks. prof. Paweł Bortkiewicz przedstawił wykład pt. „Wybory polityczne, czyli katolik wobec prawdy”. Na przykładach państw Europy Zachodniej (Wielkiej Brytanii, Szwecji czy Grecji) widzimy, że wiara nie może być oddzielona od polityki, co usiłuje się zrobić w Polsce. Wręcz przeciwnie , jak mówił, katolik powinien świadomie i z pełnym zaangażowaniem uczestniczyć w życiu społecznym.  Podsumowania całości udzielając głosów w dyskusji dokonał asystent diecezjalny Akcji Katolickiej ks. prof. Jan Klinkowski. W dyskusji m.innymi  głos zabrała p. Marzena  Machałek i p. Ewa Szymańska. Obie Panie są posłankami w obecnej kadencji Sejmu RP.

Słowo końcowe wygłosił ks. dr Mariusz Majewski wspominając o dziele jakim jest szkoła katolicka, która jest „Szkołą Wartości” polegającą na miłości do Ojczyzny, wartościach rodzinnych i poszanowaniu godności ludzkiej. Obecne dzieło (wspomniał ks. proboszcz rozpoczął poprzedni proboszcz śp. ks. Prałat dr Józef Stec), a kontynuowane jest przy współudziale ludzi świeckich i obecnego proboszcza.

Na zakończenie sesji wszystkich uczestników zaproszono do „Sali na Kresach” na uroczysty obiad.  

opr. A. Mysona; foto Cz. Mysona