Pielgrzymka na Morawy i do Austrii - spotkanie

Osoby zapisane na pielgrzymkę wrześniową na Morawy i do Austrii, zapraszamy na spotkanie w środę 16 sierpnia br. po wieczornej Mszy św. (w kościele ok. godz. 18:45).