Nowy biskup pomocniczy dla Diecezji Legnickiej

W sobotę 4 maraca 2023 r. w "Domu Słowa" w Legnicy odczytany został dekret, w którym Papież Franciszek mianował ks. Piotra Wawrzynka - proboszcza parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej we Wrocławiu - Leśnicy, biskupem pomocniczym diecezji legnickiej.

Biskupa nominata polecamy modlitwie całej naszej wspólnoty. 

Ksiądz Piotr Wawrzynek urodził się 25 kwietnia 1970 roku we Wrocławiu. Do szkoły podstawowej uczęszczał we Wrocławiu w latach 1977-1985. W 1985 roku rozpoczął edukację w V Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu, które ukończył świadectwem maturalnym w 1989 roku. W latach 1989-1995 odbywał formację w Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. Ukończył je w 1995 roku, uzyskując magisterium z teologii. 

Święcenia prezbiteratu przyjął 27 maja 1995 roku. W latach 1995-1997 był wikariuszem parafii św. Marii Magdaleny w Ścinawce, a w latach 1997-2003 – w parafii św. Rodziny we Wrocławiu. W latach 2003-2017 był diecezjalnym duszpasterzem młodzieży, równocześnie w latach 2003-2010 był duszpasterzem akademickim w CODA „Maciejówka” we Wrocławiu. W roku 2010 uzyskał licencjat kanoniczny z teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. W latach 2010-2015 pracował duszpastersko w Parafii NMP na Piasku we Wrocławiu, pełniąc równocześnie funkcję rektora kościoła św. Apostołуw Piotra i Pawła we Wrocławiu oraz dyrektora Centrum Duszpasterstwa Archidiecezji Wrocławskiej (do roku 2017). W latach 2017-2021 był administratorem parafii św. Jadwigi Śląskiej we Wrocławiu-Leśnicy, a w roku 2021 został proboszczem tej parafii. Od 2021 pełni funkcję dziekana dekanatu Wrocław-Zachуd. Poza językiem ojczystym, zna język niemiecki i angielski.

Święcenia biskupie zostały zaplanowane na dzień 15 kwietnia tego roku w katedrze legnickiej.