Nabożeństwa pasyjne w Wielkim Poście a.D. 2023

Zapraszamy na nabożeństwa pasyjne, aby wspólnie rozważać mękę Pańską!

W piątki o godz. 17:15 droga krzyżowa prowadzona przez dzieci. O godz. 18:00 Msza św., a bezpośrednio po niej droga krzyżowa dla młodzieży i dorosłych. 

Nabożeństwo Gorzkich Żali w niedziele wielkopostne o godz. 17;15 wraz z kazeaniem pasyjnym. 

Krótyś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!