Wypominki A.D. 2022

Od 2 do 8 listopada zapraszamy na modlitwę wypominkową. Imiona naszych zmarłych będziemy odczytywać wg porządku podanego na kartkach wypominkowych, łącząc to z modlitwą różańcową o 17:15 oraz Eucharystią wieczorną celebrowaną w ich intencji. Wyjątkiem jest sobota 5 XI. Wówczas Msza św. jest o godz. 16:00, a różaniec z wypominkami bezpośrednio po Eucharystii.