BIERZMOWANIE 2016 - Umocnieni Mocą z wysoka

19 października 2016 roku miała miejsce piękna uroczystość. W kościele pw. Św. Jana Chrzciciele 39 osób z tamtejszej i naszej parafii przystąpiło do sakramentu bierzmowania, któremu przewodniczył Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Marek Mendyk - Biskup pomocniczy diecezji legnickiej. Liturgia rozpoczęła się o godz. 17:00 uroczystym powitaniem przez rodziców i proboszcza - o. Stefana Wojdę. Każdy, przystępujący w tym dniu do bierzmowania miał wybrać sobie swojego patrona i w liście do Księdza Biskupa uzasadnić swój wybór. Niektóre teksty zostały zacytowane podczas kazania skierowanego do młodych. Ku wielkiej radości zgromadzonych w świątyni wiernych, na Eucharystię udało się przyjechać również Księdzu Tomaszowi Kołodziejowi - obecnemu prefektowi legnickiego seminarium, który przez 3 lata przygotowywał młodzież z naszej parafii do przyjęcia darów Ducha Świętego. Muzycznie liturgię ubogacali pan organista i diakonia muzyczna parafii Matki Bożej Miłosierdzia.  Na koniec nie zabrakło serdecznych podziękowań i słów uznania dla księdza biskupa, ks. Łukasza Frątczaka, o. Łukasza Porąbki, animatorek grup formacyjnych - P. Basi, P. Eli, S. Bożenie, P. Agnieszce, S. Alinie, rodziców, świadków i wszystkich osób, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do ubogacenia uroczystości.

Serdeczne Bóg Zapłać składa napełniona Duchem Świętym młodzież. 

Artykuł: Joanna Krudys, fot. Norbert Karwas

Więcej zdjęć https://photos.google.com/share/AF1QipM-56VhpnKQF7oxdYWBp_3n3IH8HNVqdALP...