NEOPREZBITERZY ANNO DOMINI 2022

"Z pomocą Pana Boga i naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, wybieramy tych naszych braci do stanu prezbiteratu. Bogu niech będą dzięki!".

Modlitwie naszej Wspólnoty polecamy dwóch nowych prezbiterów naszej diecezji. 

Ksiądz Artur Jaguszczak, który przebywał w naszej Parafii na praktyce duszpasterskiej jako akolita we wrześniu 2020 roku, będzie głosił Słowo Boże w naszej Parafii w niedzielę 26 czerwca, a ks. Krzysztof  Borysiewicz, będzie głosił Słowo Boże w naszej Wspólnocie w uroczystość Najświętrzego Ciała i Krwi Chrystusa - Boże Ciało 16 czerwca br.